V poslednej dobe sa stále viac hovorí o tom, ako môže vírus SARS-CoV-2, zodpovedný za pandémiu COVID-19, ovplyvniť nielen naše zdravie, ale aj účinnosť liečby rôznych ochorení, vrátane rakoviny. Vedci z Brown University, Shengliang Zhang a Wafik S. El-Deiry, publikovali prelomovú štúdiu, ktorá sa zaoberá práve týmto problémom.

Čo je Spike proteín?

Spike proteín je kľúčový komponent vírusu SARS-CoV-2, ktorý mu umožňuje infikovať hostiteľské bunky. Tento proteín sa viaže na receptor ACE2 na povrchu ľudských buniek, čo vedie k vírusovej infekcii. Okrem toho, spike proteín môže ovplyvniť aj rôzne bunkové procesy.

Ako Spike proteín ovplyvňuje rakovinu?

Štúdia z Brown University ukazuje, že spike proteín SARS-CoV-2 môže narušiť funkciu p53, čo je proteín známy ako “strážca genómu”. Proteín p53 hrá dôležitú úlohu pri opravách DNA, pri kontrole bunkového cyklu a spúšťaní apoptózy (programovanej bunkovej smrti) v prípade závažného poškodenia DNA. Narušenie funkcie p53 môže viesť k nekontrolovanému rastu buniek a vzniku nádorov.

Vedci zistili, že Spike proteín znižuje schopnosť p53 viazať sa na proteín MDM2, čo je dôležité pre jeho správnu funkciu. Tým sa znižuje aktivita p53 a jeho schopnosť opravovať poškodenú DNA a kontrolovať rast buniek. Tento efekt bol pozorovaný najmä v rakovinových bunkách po chemoterapii, kde Spike proteín zvyšoval ich životaschopnosť.

Chemoterapia a SARS-CoV-2

Chemoterapia je jednou z hlavných metód liečby rakoviny. Funguje tak, že poškodzuje DNA rakovinových buniek, čo vedie k ich smrti. Ak je však funkcia p53 narušená, rakovinové bunky môžu prežiť aj po chemoterapii. Štúdia ukázala, že rakovinové bunky, ktoré exprimovali Spike proteín, mali vyššiu odolnosť voči chemoterapii a preukázali vyššiu životaschopnosť.

Čo to znamená pre pacientov s rakovinou?

Tieto zistenia majú dôsledky pre pacientov s rakovinou, najmä tých, ktorí prekonali COVID-19. Ak Spike proteín SARS-CoV-2 dokáže znížiť účinnosť chemoterapie, komplikuje to liečbu rakoviny a zhoršuje prognózu pacientov.

Výzvy pre budúci výskum

Výskum naďalej pokračuje a vedci plánujú ďalšie štúdie na lepšie pochopenie toho, ako SARS-CoV-2 a jeho Spike proteín ovplyvňujú bunkové mechanizmy a liečbu rakoviny. Je potrebné zistiť, či existujú spôsoby, ako neutralizovať tento negatívny vplyv a zlepšiť výsledky liečby rakoviny u pacientov, ktorí prekonali COVID-19 resp. tých, ktorých bunky exprimovali Spike proteín.

Záver

Štúdia vedcov z Brown University prináša nové svetlo na problematiku vplyvu COVID-19 na rakovinu a jej liečbu. Význam objavu spočíva v pochopení, ako Spike proteín SARS-CoV-2 znižuje účinnosť chemoterapie resp. ako podporuje onkogenézu. Pre pacientov s rakovinou a najmä zdravotníckych pracovníkov je dôležité sledovať ďalší vývoj v tomto výskume a prispôsobiť liečebné stratégie na základe nových poznatkov.

Táto štúdia upozorňuje na potrebu ďalšieho výskumu a vývoja efektívnych stratégií na zvládanie rakoviny v kontexte pandémie. Verejnosť a odborníci by mali byť informovaní o potenciálnych rizikách a pripravení čeliť novým výzvam v oblasti onkológie a liečby rakoviny. Zdroj: https://www.oncotarget.com/article/28582/text/ resp.: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11073320/

Foto – Louis Reed