Namiesto úvodu sa pozrieme, čo píšu zdroje zo sveta:

Homeopatia je pokročilý, účinný a šetrný systém celostnej medicíny, ktorý sa úspešne používa už viac ako dvesto rokov na všetkých kontinentoch. Nie je to fytoterapia a homeopatiká nie sú výživové doplnky. Súbor princípov, ktorými sa riadi výber lieku, robí z homeopatie samostatný a integrálny systém sám o sebe. Homeopatické lieky, nazývané aj homeopatiká, možno bezpečne a efektívne aplikovať pri chronických, ako aj akútnych ochoreniach a úrazoch dospelých, detí a zvierat. V homeopatickej liečbe sa na rozdiel od liečenia choroby považuje jedinec za celostný systém. Cieľom je podpora vitality a obranyschopnosti celého organizmu a tak trvalo zmierniť príznaky ochorenia. Hoci sú homeopatické lieky odvodené z prírodných látok, sú regulované Homeopatickým liekopisom napr. Spojených štátov (HPUS), ktorý zabezpečuje konzistentnosť výroby a bezpečnosti liekov.

(Zdroj resp. viac TU.)

V roku 2009 publikoval vedec, držiteľ Nobelovej ceny, prof. Dr. Luc Montagnier, svoje výskumné objavy o biologickej aktivite vysokých riedení (v svojej podstate homeopatických prípravkov). Potvrdil, že vysoko zriedené látky a ich roztoky vyžarujú nízkofrekvenčné elektromagnetické vlny schopné sprostredkovať presné informácie o látke, z ktorej pochádzajú. S kolegami fyzikmi zistili, že stabilné nanoštruktúry vo vode javiace sa ako koherentné kvantové domény, ktoré sú obklopené elektrónovým oblakom, sú relatívne stabilné a majú schopnosť prenášať informácie. O životaschopnosti homeopatických liekov už ďalej nebolo potrebné diskutovať.

(Zdroj Science – Viac TU.)

„Ak niekto dokáže vysvetliť homeopatické javy racionálnym spôsobom, ak ukážete, že existujú ľudia vyliečení homeopatiou, tak fakty nemožno poprieť.“ ~ Dr. Luc Montagnier, 2012

(Viac TU.)

Homeopatia dnes

Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že homeopatiu používa 500 miliónov ľudí na celom svete, čo z nej robí druhú najpoužívanejšiu liečbu na svete.

V Anglicku, Francúzsku, Nemecku a Holandsku je homeopatia zaradená do Národnej zdravotnej služby. Vo Francúzsku predpisuje homeopatické lieky 18 000 lekárov. Existuje sedem lekárskych fakúlt, ktoré ponúkajú postgraduálne tituly z homeopatie a 23 000 lekární ponúka homeopatické lieky. V Anglicku 42 % britských lekárov posiela pacientov k homeopatom. Kráľovská rodina používa homeopatiu už tri generácie. V súčasnosti existuje päť homeopatických nemocníc a najstaršia, Royal London Homeopathic Hospital, tam je už 100 rokov.

(Viac TU.)

India má viac ako 70 000 certifikovaných homeopatických lekárov, stovky homeopatických nemocníc a kliník a mnoho homeopatických lekárskych fakúlt. V Nemecku 20 % lekárov predpisuje homeopatické lieky. V Holandsku považuje 45 % lekárov homeopatiu za účinná. Homeopatia sa praktizuje aj vo Viedni, Škótsku, Novom Zélande, Austrálii, Kanade, Rusku, Brazílii, Argentíne, Mexiku, Pakistane, Grécku, Belgicku.

(Zdroj resp. viac TU.)

Homeopatia v praxi

Homeopatiu praktizuje široká škála lekárov vrátane akupunkturistov, chiropraktikov, zubárov, lekárov, naturopatických lekárov, pôrodných asistentiek, praktických sestier, osteopatov, asistentov lekárov, pediatrov, profesionálnych homeopatov, registrovaných zdravotných sestier a veterinárnych lekárov. Jednotlivé štáty regulujú vykonávanie homeopatie a zákony a požiadavky každého štátu na prax sú odlišné.  (Objednanie homeopatickej konzultácie TU)

(Zdroj resp. viac TU.)

Homeopatia v Európe – Vyhlásenie o poslaní Európskeho výboru pre homeopatiu

Európsky výbor pre homeopatiu je zameraný na podporu vedeckého rozvoja homeopatie; zabezpečenie vysokých štandardov vo vzdelávaní, školení a praxi homeopatie lekármi; harmonizácia profesionálnych štandardov v homeopatickej praxi v celej Európe; poskytovanie vysokokvalitnej homeopatickej starostlivosti v bezpečnom lekárskom kontexte; integráciu vysokokvalitnej homeopatie do európskeho zdravotníctva. Konečným cieľom ECH je úplná integrácia homeopatie do európskeho systému zdravotnej starostlivosti, ktorá uspokojí rastúci dopyt európskych občanov po homeopatickej starostlivosti v bezpečnom lekárskom kontexte. Na tento účel sa ECH snaží zvýšiť povedomie medzi inštitúciami EÚ a európskymi mimovládnymi organizáciami o úlohe, ktorú môže zohrávať doplnková a alternatívna medicína vo všeobecnosti a homeopatia konkrétne v európskej zdravotnej starostlivosti. Homeopatia a iné hlavné terapie alternatívnej medicíny pristupujú k chorobe najskôr tak, že sa ju snažia podporiť a vyvolať samoliečebný proces jednotlivca. Ak dôjde k zotaveniu len z tohto, zníži sa pravdepodobnosť nepriaznivých účinkov a potreba zásahu s vysokým dopadom a vysokými nákladmi. Práve táto orientácia na samoliečbu a podporu zdravia – zlepšenie zdravia namiesto boja s chorobami – robí prístupy alternatívnej medicíny obzvlášť vhodnými. Celostná a alternatívna medicína, ktorú požadujú milióny európskych občanov, má potenciál humanizovať modernú medicínu a rozšíriť jej víziu za hranice boja s chorobami na podporu zdravia v najširšom zmysle. Zdroj: The European Committee for Homeopathy: https://homeopathyeurope.org/


Termín konzultácie si môžete dohodnúť:
Mail: 1@hilarion.sk
FB: https://www.facebook.com/drsaling
Mobil / WhatsApp: +421 903 216 335


Viac informácii aj o homeopatii na Blogu – https://www.hilarion.sk/category/homeopatia/.