Selén a jeho úloha pri boji s COVID-19: Perspektíva výskumu

Selén je stopový prvok, ktorý hrá kľúčovú úlohu v zachovaní ľudského zdravia. Nedávne výskumy naznačujú, že má aj potenciálny vplyv na infekciu SARS-CoV-2, vírusu zodpovedného za ochorenie COVID-19. Selén je nevyhnutný pre tvorbu selenoproteínov, špeciálnych proteínov, ktoré majú rozsiahlu ochrannú funkciu v našom organizme. Pozrime sa teda bližšie na výskumy týkajúce sa úlohy selénu v boji proti COVID-19.

Významné zistenia:

Štúdie ukazujú, že existuje silná spojitosť medzi hladinou selénu a výskytom a závažnosťou ochorenia COVID-19. Hladina selénu v organizme môže ovplyvniť efektivitu selenoproteínov, ktoré sú dôležité pre ovplyvnenie zápalových reakcií a ochranu pred oxidačným stresom. Tento faktor naznačuje možnú súvislosť medzi zníženou aktivitou selenoproteínov a zápalom spojeným s COVID-19.

Ďalším zistením je, že vírus SARS-CoV-2 môže potlačiť produkciu selenoproteínu TXNRD3, ktorý je nevyhnutný pre syntézu DNA. To by mohlo viesť k zvýšenej produkcii vírusových častíc (viriónov), čo zhoršuje priebeh infekcie.

Selén a imunitná odpoveď:

Selenoproteíny sú dôležité pre efektívnu imunitnú odpoveď organizmu. Znížená hladina selénu môže prispieť k nadmernému vylučovaniu cytokínov, ktoré sú zodpovedné za závažné komplikácie pri COVID-19.

Selénové zlúčeniny a proteáza SARS-CoV-2:

Výskum ukázal, že niektoré zlúčeniny selénu, ako napríklad ebselen, môžu inhibovať hlavnú proteázu SARS-CoV-2, ktorá je nevyhnutná pre dozrievanie vírusu v hostiteľskej bunke. T toho vyplýva, že vyššia hladina selénu v organizme pomáha v boji proti vírusovej replikácii.

Budúcnosť výskumu a doplnky selénu:

Hoci tieto zistenia sú sľubné, vyžadujú ďalší výskum. Skúšky s doplnkami selénu pri infekciách SARS-CoV-2 pravdepodobne poskytnú ďalšie dôkazy o jeho účinnosti.

Doplnky selénu sú potenciálnym nástrojom na zlepšenie imunitnej odpovede a zmiernenie závažnosti ochorenia COVID-19. Selén predstavuje ďalší kúsok skladačky v boji proti COVID-19, a je zaujímavé sledovať, ako sa ďalší výskum bude vyvíjať.

Zdroj: 

https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-nutrition-society/article/relevance-of-selenium-to-viral-disease-with-special-reference-to-sarscov2-and-covid19/5DDE948DF4200502AA8E42CA040FA212

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213231720309204

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8139185/

https://www.mdpi.com/2076-3921/12/3/559