Prerušovaný pôst a proteínový rytmus

Prerušovaný pôst a proteínový rytmus

Nové možnosti pre zdravie čriev a redukciu hmotnosti  V dnešnej dobe sa čoraz viac zameriavame na rôzne diéty a stravovacie režimy, ktoré nám majú pomôcť dosiahnuť lepšie zdravie a ideálnu telesnú hmotnosť. Nedávna štúdia publikovaná v Nature Communications prináša...
Neuropatológia počas vírusových infekcií

Neuropatológia počas vírusových infekcií

Nové objavy v boji proti neurologickým ochoreniam Vírusové infekcie sú často spájané s rozvojom závažných neurologických porúch, ktoré môžu mať dlhodobé následky, vrátane trvalej invalidity alebo smrti. Napriek tomu mechanizmy, ktoré tieto poškodenia spôsobujú,...
Čo majú trombocyty spoločné s Covidom a HIV?

Čo majú trombocyty spoločné s Covidom a HIV?

Trombocyty, alebo krvné doštičky, sú malé krvné bunky, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v procese zrážania krvi. Sú síce malé, no ich význam je obrovský pre zachovanie nášho zdravia.  Čo sú trombocyty a akú úlohu zohrávajú v tele? Trombocyty sa tvoria v kostnej dreni a sú...
Dlhý, široký a bystrozraký

Dlhý, široký a bystrozraký

Dnes to bude viac o Dlhom! Long znamená Dlhý a poznáme dnes dva hlavné druhy: Prvý bol Long Covid = Chronic Covid (Chronický Covid) alebo sa volá aj Postakútny Covid syndróm (PACS) a druhý je Postvakcinačný syndróm Covid (PVACS – Post-Vaccine Covid Syndrome)...