Mobilné telefóny a ich vplyv na zdravie: Prečo je dôležité používať slúchadlá

V posledných rokoch sa čoraz viac diskutuje o vplyve mobilných telefónov na ľudské zdravie. Nedávna štúdia publikovaná v časopise MDPI sa zamerala na potenciálne riziká, ktoré môže spôsobiť dlhodobé používanie týchto zariadení. Táto meta-analýza, ktorá zahŕňala 46 prípadovo-kontrolných štúdií, skúmala súvislosť medzi používaním mobilných telefónov a zvýšeným rizikom vzniku nádorov.

Výsledky ukázali, že existuje určité riziko, ktoré nemožno ignorovať

Hoci veda ešte stále skúma presné mechanizmy, ako môže žiarenie z mobilov ovplyvniť ľudské zdravie, prípadné riziká sú dostatočne významné na to, aby sme ich brali vážne.

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako znížiť vystavenie sa žiareniu z mobilných telefónov, je používanie slúchadiel. Týmto spôsobom môžeme minimalizovať priamy kontakt telefónu s našou hlavou a mozgom, čím potenciálne znížime riziko nežiaducich účinkov.

Veda stále pokračuje vo výskume a je dôležité sledovať nové poznatky a prispôsobiť naše návyky tak, aby sme chránili svoje zdravie. Používanie slúchadiel je jednoduchý a účinný spôsob, ako to urobiť.

Podľa dostupných štúdií existuje isté riziko súvisiace s používaním mobilných telefónov a vznikom nádorov na mozgu, avšak tieto výsledky nie sú jednoznačné a rôznia sa v závislosti od metodiky a dĺžky sledovania. Tu sú niektoré zistenia:

  1. Štúdia publikovaná na webovej stránke Safer EMR Technology uvádza, že používanie mobilného telefónu viac ako 1 000 hodín, alebo približne 17 minút denne počas 10 rokov, bolo spojené so štatisticky významným 60% nárastom rizika vzniku mozgového nádoru​.
  2. Ďalšia štúdia citovaná na MacDailyNews uvádza, že používanie mobilného telefónu viac ako 10 rokov zdvojnásobilo riziko mozgových nádorov. Naopak, iné štúdie nenašli žiadny dôkaz o spojitosti medzi používaním mobilného telefónu a mozgovými nádormi, dokonca ani u intenzívnych používateľov​.
  3. Výsledky meta-analýzy 14 prípadovo-kontrolných štúdií zverejnených na PubMed ukázali prakticky žiadne zvýšenie rizika mozgových nádorov (OR 1.03, 95% CI 0.92-1.14) pre bežné používanie mobilných telefónov. Avšak, pri používaní mobilného telefónu 10 rokov alebo dlhšie (alebo viac ako 1640 hodín), výsledky meta-analýzy ukázali významný 1,33-násobný nárast rizika​.
  4. Štúdia financovaná Európskou úniou INTERPHONE a ďalšia štúdia vedená švédskym epidemiológom L. Hardellom ukázali zvýšené riziko (40-170%) vývoja gliómu, zhubného mozgového nádoru, u ľudí, ktorí používali mobilný telefón 30 minút denne počas desiatich rokov​

Štúdie naznačujú, že dlhodobé a intenzívne používanie mobilných telefónov môže byť spojené so zvýšeným rizikom mozgových nádorov, hoci výsledky sú nejednoznačné a závisia od rôznych faktorov, ako je kvalita štúdie, dĺžka sledovania a frekvencia používania telefónu.

P.S.: Mobilné telefóny a nové pohľady na žiarenie

Žiarenie z mobilných telefónov: Nové výzvy a riešenia

V novom vedeckom článku publikovanom v časopise „International Journal of Environmental Research and Public Health“ sa podrobne skúmajú riziká spojené s vystavením žiareniu z mobilných telefónov. Tento článok pristupuje k problematike z viacerých perspektív, vrátane technických a biologických aspektov.

  1. Základné zistenia: Článok zdôrazňuje, že výskumy ukazujú na možné zdravotné riziká spojené s dlhodobým používaním mobilných telefónov. Tieto zahŕňajú zvýšené riziko mozgových nádorov a iných zdravotných problémov.
  2. Technické perspektívy: Diskutuje sa o technických aspektoch žiarenia z mobilných telefónov, ako napríklad o specifickom absorpčnom indexe (SAR), ktorý meria množstvo absorbovaného žiarenia v ľudskom tele. Článok poukazuje na nedostatky v súčasných meracích metódach a štandardoch.
  3. Navrhované riešenia: Autori článku predstavujú niekoľko návrhov na zlepšenie ochrany verejnosti pred žiarením z mobilných telefónov. Tieto zahŕňajú technické úpravy telefónov, ako napríklad vylepšenie dizajnu antén a využitie softvérových riešení na zníženie emisie žiarenia.
  4. Zdravotné doporučenia: Článok odporúča ďalší výskum a preskúmanie súčasných bezpečnostných štandardov, aby lepšie odrážali najnovšie poznatky o vplyve žiarenia na ľudské zdravie.

Článok je dôležitým príspevkom k rozprave o zdravotných rizikách spojených s mobilnými telefónmi a poukazuje na potrebu ďalšieho výskumu a inovatívnych technických riešení, aby sa zabezpečila väčšia ochrana verejnosti.

Zdroj: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33147845/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37048013/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34298941/