Nové možnosti pre zdravie čriev a redukciu hmotnosti 

V dnešnej dobe sa čoraz viac zameriavame na rôzne diéty a stravovacie režimy, ktoré nám majú pomôcť dosiahnuť lepšie zdravie a ideálnu telesnú hmotnosť. Nedávna štúdia publikovaná v Nature Communications prináša nové poznatky o účinkoch prerušovaného pôstu v kombinácii s proteínovým rytmom = načasovaným príjmom proteínov (IF-P) a kontinuálneho kalorického obmedzenia na zdravie čriev a metabolický profil. Táto štúdia otvára nové možnosti pre efektívny manažment hmotnosti a zlepšenie celkového zdravotného stavu. 

Čo skúmala štúdia?

Štúdia porovnávala dve nízkokalorické diéty na skupine 41 jedincov s nadváhou alebo obezitou počas 8-týždňového obdobia. Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín: jedna skupina dodržiavala prerušovaný pôst s proteínovým rytmom (načasovaným príjmom proteínov) a druhá skupina kontinuálne kalorické obmedzenie (CR). Obe skupiny mali rovnaký celkový príjem energie.

Hlavné zistenia

    1. Zmeny v črevnej mikrobiote: Diéta prerušovaného pôstu s načasovaným príjmom proteínov viedla k výraznejším zmenám v zložení črevnej mikrobioty. Špecifické mikrobiálne rodiny a rody, ako napríklad Christensenellaceae, Rikenellaceae a Marvinbryantia, ktoré sú spojené s priaznivými metabolickými profilmi, boli významne zvýšené v porovnaní s diétou kontinuálneho kalorického obmedzenia.
    2. Zlepšenie metabolického profilu: Účastníci, ktorí dodržiavali prerušovaný pôst s proteínovým rytmom, zaznamenali zvýšenie hladín cytokínov spojených s lipolýzou, stratou hmotnosti, zápalom a imunitnou odpoveďou. Plazmatická analýza metabolitov odhalila rozdielne metabolické profily medzi skupinami a diétou prerušovaného pôstu s načasovaným príjmom proteínov a diétov s kontinuálnym kalorickým obmedzením.
    3. Dlhodobé účinky: Jeden účastník, ktorý stratil 15% svojej pôvodnej telesnej hmotnosti počas 8-týždňovej intervencie, bol sledovaný po dobu jedného roka. Tento dlhodobý monitoring ukázal pokračujúce pozitívne zmeny v črevnej mikrobiote a metabolickom profile, čo naznačuje, že prerušovaný pôst s proteínovým rytmom môže mať trvalé prínosy pre zdravie. 

Ako prerušovaný pôst s proteínovým rytmom funguje?

Prerušovaný pôst v kombinácii s proteínovým rytmom znamená konzumáciu štyroch jedál denne, rovnomerne rozložených každé 3-4 hodiny, pričom každé jedlo obsahuje 25–50 gramov proteínu. Navyše, raz týždenne sa dodržiava predĺžené modifikované pôstne obdobie (36–60 hodín) s minimálnym príjmom energie (350–550 kcal).

Výhody prerušovaného pôstu s proteínovým rytmom

  • Efektívna strata hmotnosti: Účastníci, ktorí dodržiavali prerušovaný pôst s proteínovým rytmom, stratili viac telesnej hmotnosti a tuku v porovnaní s tými, ktorí dodržiavali diétu s kontinuálnym kalorickým obmedzením.
  • Zlepšenie črevného zdravia: Prerušovaný pôst s proteínovým rytmom vedie k zlepšeniu symptómov tráviaceho traktu a podporuje rast prospešných črevných baktérií.
  • Metabolické prínosy: Zvýšenie hladín cytokínov a zlepšenie metabolického profilu naznačujú, že prerušovaný pôst s proteínovým rytmom môže podporovať lepšie metabolické zdravie. 

Záver

Štúdia publikovaná v Nature Communications poskytuje dôkazy o tom, že prerušovaný pôst v kombinácii s proteínovým rytmom môže byť účinnou stratégiou pre manažment hmotnosti a zlepšenie zdravia čriev a metabolického profilu. Tieto výsledky otvárajú nové možnosti pre personalizovanú výživu a zdravý životný štýl.

Ak hľadáte nový spôsob, ako zlepšiť svoje zdravie a dosiahnuť optimálnu hmotnosť, je dôležité konzultovať akúkoľvek významnú zmenu stravovania so svojím lekárom alebo odborníkom na výživu, aby ste zabezpečili, že je pre vás vhodná a bezpečná.

P.S.

Štúdia s názvom „Gut microbiome remodeling and metabolomic profile in response to protein pacing with intermittent fasting versus continuous caloric restriction“ porovnáva účinky dvoch nízkokalorických diét na zmenu zloženia črevnej mikrobioty a metabolického profilu. Výskum prebiehal na skupine štyridsaťjeden jedincov s nadváhou alebo obezitou počas 8-týž. Štúdia sa zamerala na kontinuálne kalorické obmedzenie a prerušovaný pôst s proteínovým rytmom.

Cieľom bolo zistiť, či diéta s prerušovaným pôstom a proteínovým rytmom môže priaznivo ovplyvniť črevnú mikrobiotu a metabollický profil viac ako dieta s kalorickou redukciou. Výsledky ukázali, že diéta s prerušovaným pôstom a proteínovým rytmom  vedie k výraznejším zmenám v zložení črevnej mikrobioty, vrátane zvýšenia určitých mikrobiálnych kultúr spojených s priaznivými metabolickými profilmi, v porovnaní s diétou so zníženým kalorickým príjmom. Prerušovaný pôst kombinovaný s proteínovým rytmom tiež významne zvýšil hladiny cytokínov spojených s lipolýzou, stratou hmotnosti, zápalom a imunitnou odpoveďou.

Jedinec, ktorý stratil 15% svojej pôvodnej telesnej hmotnosti počas 8-týždňovej intervencie, bol sledovaný dlhodobo po dobu jedného roka, aby sa preskúmali dynamické zmeny v črevnej mikrobiote. Táto štúdia poskytuje nové poznatky o potenciálnych prínosoch diét s prerušovaným pôstom a proteínovým rytmom  pre manažment obezity a podporu “mikrobiotického a metabolického zdravia”.

Štúdia nie je všeobecne platným odporúčaním a ani liečebným postupom automaticky pre každého. Pri akejkoľvek diete, resp. zmene stravovacích návykov je prioritou zvážiť zdravotný stav a individuálne špecifiká dietujúceho resp. seba samého.

P.S.2.: Proteínový rytmus (Protein Pacing) je stravovacia stratégia, ktorá zahŕňa pravidelný a rovnomerný príjem bielkovín počas dňa. Konkrétne to znamená konzumáciu 3-4 jedál denne, pričom každé jedlo obsahuje približne 25 až 30 gramov bielkovín. Cieľom je zabezpečiť stabilný prísun bielkovín pre telo, čo podporuje svalový rast, regeneráciu a celkový metabolizmus. Táto stratégia je často využívaná v kombinácii s inými diétami, ako je napríklad prerušovaný pôst, aby sa maximalizovali zdravotné prínosy a efektívnosť pri redukcii hmotnosti alebo zlepšení telesnej kondície.