V dnešnej digitálnej ére, kde smartfóny zohrávajú kľúčovú rolu v každodennom živote, rastie aj fenomén známy ako nomofóbia – strach z toho, že ostaneme bez prístupu k našim mobilným telefónom. Tento strach, ktorý môže na prvý pohľad pôsobiť prehnaný, je pre mnohých realitou s hlbokým psychologickým a sociálnym dopadom.

Obr.: Od 1.1.2020 do dnes (1.5.2024) PubMed vyhľadal 4 849 vedeckých štúdií súvisiacich so závislosťou na mobilných telefónoch. Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=mobile%20phone%20addiction&timeline=expanded

Čo je to nomofóbia?

Slovo „nomofóbia“ je skratka anglického výrazu „no mobile phone phobia“. Ide o pomerne nový termín, ktorý opisuje obavy a úzkosti spojené s nedostupnosťou mobilného telefónu. Či už je to strach z vybitia batérie, straty signálu, alebo z toho, že telefón niekde zabudneme, pre mnohých je to zdroj stresu a úzkosti.

Ako nomofóbia ovplyvňuje náš život?

  1. Sociálny aspekt: Nomofóbia mení spôsob, akým interagujeme so svetom. Mnoho ľudí cíti nepokoj, keď nemôžu pravidelne kontrolovať svoje smartfóny, čo môže viesť k zníženej prítomnosti v reálnych interakciách a dokonca k oslabeniu osobných vzťahov.
  2. Pracovný a školský výkon: V práci alebo v škole môže nadmerná fixácia na smartfóny znižovať produktivitu a sústredenie. Štúdie ukazujú, že študenti a zamestnanci, ktorí trpia nomofóbiou, majú problémy s dokončením úloh včas a efektívne.
  3. Psychologický aspekt: Nomofóbia môže viesť k zvýšenej úzkosti a stresu, najmä v situáciách, kedy je prístup k mobilnému telefónu obmedzený. Dlhodobé následky môžu zahŕňať aj problémy so spánkom, zníženú sebadôveru a dokonca depresiu.

Ako čeliť nomofóbii?

Stanovenie hraníc: Jedným z najúčinnejších spôsobov, ako bojovať proti nomofóbii, je stanovenie jasných hraníc používania smartfónov. Určite si časy, kedy je telefón úplne vypnutý, ako napríklad počas jedál alebo v spoločnosti rodiny a priateľov.

Technologické detoxikácie: Pravidelné odpojenie sa od technológií môže pomôcť znížiť závislosť na smartfónoch. Skúste naplánovať detoxikačné obdobia, počas ktorých sa úplne vyhnete elektronickým zariadeniam.

Zameranie na osobný rozvoj: Venujte viac času aktivitám, ktoré podporujú vaše fyzické, duševné a emocionálne zdravie. Či už ide o šport, čítanie alebo umenie, nájdite si koníčky, ktoré vás odvádzajú od obrazoviek.

Využitie aplikácií pre zdravé návyky: Existujú aplikácie navrhnuté tak, aby pomáhali užívateľom monitorovať a obmedzovať čas strávený na telefóne. Tieto nástroje môžu poskytovať užitočné prehľady o vašom digitálnom správaní a pomáhať pri nastavovaní zdravých návykov.

Nomofóbia je skutočným problémom v našej “hyper-pripojenej” spoločnosti, ale s vhodnými stratégiami a podporou je možné ju účinne zvládať. Uvedomenie si, ako digitálne zariadenia ovplyvňujú naše životy, je prvým krokom k vyváženému a zdravému spôsobu života v modernej dobe.

Niekoľko údajov z “vedeckého sveta”

Nomofóbia a sebahodnotenie: Ako smartfóny ovplyvňujú gréckych univerzitných študentov

Podrobnosti o štúdii

Štúdia zahŕňala 1060 študentov, ktorí boli požiadaní o vyplnenie online dotazníkov týkajúcich sa ich závislosti na smartfónoch a sebahodnotenia.

Zistenia

Výsledky ukázali, že až 59,6% študentov prejavovalo strednú úroveň nomofóbie a 18,7% z nich malo nízke sebahodnotenie. Zaujímavé je, že študenti s nižším sebahodnotením mali dvojnásobne vyššiu pravdepodobnosť vyšších úrovní nomofóbie v porovnaní so študentmi s normálnym alebo vysokým sebahodnotením. Štúdia tiež identifikovala, že ženy a študenti, ktorých rodičia nemali univerzitné vzdelanie, vykazovali vyššie úrovne nomofóbie.

Sociálne a akademické dôsledky

Nomofóbia má významný vplyv nielen na osobné, ale aj na akademické životy študentov. Študenti, ktorí trpia touto fóbiou, často zažívajú úzkosť pri myšlienke stratenia prístup k svojmu telefónu, čo môže negatívne ovplyvniť ich schopnosť sústrediť sa na štúdium a zhoršiť ich akademické výsledky.

Čo s tým?

Táto štúdia poukazuje na potrebu ďalšieho výskumu a vytvorenia intervenčných programov, ktoré by sa zamerali nielen na redukciu závislosti od smartfónov, ale aj na riešenie psychologických faktorov, ako je nízke sebahodnotenie, ktoré môžu k nomofóbii prispievať. Výchova a osveta môžu zohrať kľúčovú úlohu v prevencii a liečbe tohto moderného fenoménu.

Záver

Nomofóbia je relatívne nový, ale rýchlo rastúci problém, ktorý vyžaduje našu pozornosť. Ako ukazuje štúdia, môže mať závažné psychologické dôsledky, najmä pre mladých dospelých. Ako spoločnosť musíme nájsť spôsoby, ako zmierniť tento problém, zatiaľ čo podporujeme zdravé využívanie technológií. Vzdelávanie o digitálnom zdraví a sebahodnotení by mohlo byť kľúčom k prekonaniu tejto výzvy.

Zdroj: https://www.mdpi.com/1660-4601/20/4/2929

Súvislosti medzi závislosťou od mobilných telefónov a úzkosťou, depresiou, impulzívnosťou a zlou kvalitou spánku u vysokoškolských študentov

Nedávna meta-analýza združila dáta z 40 štúdií zahŕňajúcich viac ako 33,000 študentov univerzít, aby preskúmala spojenie medzi závislosťou od mobilných telefónov a problémami ako úzkosť, depresia, impulzívnosť a kvalita spánku.

Úvod do problému

Mobilné telefóny sú často popisované ako dvojsečné zbrane. Zatiaľ čo zvyšujú našu dostupnosť a efektivitu, môžu tiež prispieť k duševným a behaviorálnym problémom, obzvlášť medzi mladými dospelými. Závislosť od mobilných telefónov je charakterizovaná nekontrolovateľným používaním, ktoré negatívne ovplyvňujú každodenný život.

Metodika a výsledky

Štúdie sa zameriavali na študentov univerzít, ktorí sú na technológiu zvlášť citliví. Meta-analýza odhalila korelácie medzi závislosťou na mobilnom telefóne a úzkosťou, depresiou, impulzívnosťou a kvalitou spánku. Študenti s vyššou úrovňou nomofóbie sú náchylnejší k vyšším stupňom úzkosti. Spojenie medzi nomofóbiou a zlou kvalitou spánku je obzvlášť znepokojujúce, keďže spánok je kľúčový pre emočnú vyrovnanosť a celkové zdravie. Nadmerné používanie mobilov predlžuje čas zaspávania a narúša kvalitu spánku.

Impulzívnosť a nomofóbia

Zdá sa, že impulzívnosť a agresivita hrá kľúčovú úlohu pri nomofóbii, pričom štúdie naznačujú, že ľudia s vyššou impulzívnosťou majú väčšiu pravdepodobnosť závislosti. Toto je obzvlášť viditeľné u študentov, ktorí čelia akademickým a sociálnym tlakom.

Záver a odporúčania

Táto štúdia poskytuje silné dôkazy o tom, že závislosť od mobilných telefónov je spojená s viacerými psychologickými problémami. Významné sú aj návrhy na ďalší výskum, najmä prospektívne štúdie, ktoré by mohli lepšie objasniť tieto vzťahy a potenciálne navrhnúť intervencie na zníženie závislosti na mobilných telefónoch medzi mladými dospelými. Štúdia tiež poukazuje na potrebu výchovných programov zameraných na zdravé používanie technológií.

Zdroj: https://akjournals.com/view/journals/2006/9/3/article-p551.xml

Foto: Robin Worrall