RIKTA – liečba svetelným žiarením!

Urýchlenie hojenia bez komplikácií s tvorbou nového kožného krytu.

Kvantová terapia pri liečbe rán a vredov.

Už z prvých klinických štúdií používania nízkoenergetického žiarenia bola zistená schopnosť Kvantovej terapie stimulovať hojenie kožných rán, zlomenín kostí, nehojacich sa vredov.

Rany vznikajú poškodením kože. Príčiny poranenia kože sú mechnické – úrazové (rezné, tržné rany, popáleniny, atď.), chemické (kyseliny alkálie) alebo biologické (baktérie, vírusy). V dôsledku poranenia dochádza ku kolapsu buniek, medzibunkovej hmoty a cievy. Zo zničených buniek sa uvolňujú biologicky aktívne molekuly, ktoré môžu spôsobiť ďaľšie poškodenie okolitých buniek.

  Prvým krokom v obnove poraneného tkaniva je očistenie ložiska, odstránenie mŕtvych buniek, eliminácia mikróbov. Tieto funkcie vykonávajú špecializované bunky – leukocyty a makrofágy, ktoré migrujú do oblasti poškodenia z krvi a okolitých tkanív. Leukocyty a makrofágy pohlcujú časti mŕtvych buniek a mikroorganizmy.  Tieto bunky vylučujú osobité látky, ktoré stimulujú reprodukciu okolitých buniek a novotvorbu ciev. Už v tejto fáze je KT užitočná, prispieva k inaktivácii škodlivých molekúl, zvyšuje pohyblivosť a aktivitu makrofágov, uľahčuje rýchle čistenie rany.

   Ďalším krokom je intenzívna proliferácia buniek nachádzajúcich sa na okraji rany, ich pohyb (migrácia) do zóny poranenia a dozrievanie (diferenciácia). KT má povzbudzujúci vplyv na celý tento proces.

    Nevyhnutné pre liečenie alebo obnovenie štruktúry poškodeného orgánu je migrácia kmeňových buniek do zóny poškodenia /poranenia/. Kmeňové bunky sú mladé bunky nachádzajúce sa hlavne v kostnej dreni a v závislosti od podmienok (buniek tvoriacich okolie) sa môžu premeniť na akúkoľvek bunku v tele. Vďaka tejto schopnosti sa nazývjú polypotetntné bunky. Pod vplyvom elektromagnetických impulzov začnú kmeňové bunky migrovať z kostnej drene do krvného obehu, prechádzať z ciev do tkanív, kde sa premieňajú na bunky poškodeného orgánu. Schopnosť EM žiarenia stimulovať migráciu kmeňových buniek objasňuje efektívnosť KT pri infarkte myokardu, NCMP alebo pri liečbe pečene, s vírusovou hepatitídou.

    Rovnako dôležité pre uzdravenie je dobré prekrvenie a obnovenie prietoku krvi, prinášajúce kyslík a živíny do rastúcich buniek. Obnovenie prietoku krvi je možné dosiahnuť rastom nových krvných ciev (angiogenéza). Ukazuje sa, že pod vplyvom EMŽ dochádza k aktivácii tohto proce

    Výsledkom priebehu týchto procesov je úplné hojenie rán a obnova štruktúr postihnutých orgánov.

     Vlastnosti a charakteristika žiarenia MIL terapie:

     Liečebný poces založený na metóde kvantovej polyfaktoriálnej laserovej terapie, používa nízkoenergetický vplyv, t. j. bezpečné elektromagnetické žiarenie, majúce priaznivý vplyv na vnútrobunkové a medzibunkový procesy v organizme.

     1. konštantné magnetické pole

     Zvyšuje vnútornú energiu molekúl. Dovoľuje taktiež udržať molekuly tkaniva v disociovanom nastavení. To zvyšuje efekt druhých liečebných faktorov MIL –terapie na molekulárnej a bunečnej úrovni. Pretekanie ionizovaných molekúl krvi cievami a pod vplyvom magnetického poľa spôsobuje ich nalepenie na steny ciev a vyvoláva turbolentné prúdenie krvi, čo zvyšuje nasýtenie tkaniva kyslíkom a zosiľuje odvod tkanivového odpadu.

     2. pulzné infračervené laserové žiarenie

     Pulzné infračervené laserové žiarenie preniká až do hĺbky 10-13 cm, preniká do tkanív a má silný stimulačný účinok na krvný obeh, membrány a intracelulárny metabolizmus, aktivuje neurohormonálne faktory, imunitný systém, harmonizuje hormonálny systém.

     3. širokopásmové nekoherentné infračervené svetlo

     Kontinuálne nekoherentné infračervené svetlo, má menší prienik do tkanív ako laser, ale s väčšou šírkou pôsobnosti. Pôsobí na Haedove zóny a má mohutný harmonizujúci vplyv na tonus centrálneho nervového systému a autonómneho nervového systému.

     4. pulzujúce červené svetlo

     Puzujúce červené svetlo preniká síce len do nevýznamnej hĺbky, napriek tomu má priaznivý účinok, znížuje intenzitu zápalových procesov, najmä v oblastiach s voľným spojivovým tkanivom. Zvyšuje aktivitu v psycho-emocionálnej oblasti.

     RIKTA v liečbe tržno-rezných rán!

     Urýchlenie hojenia bez komplikácií s tvorbou nového kožného krytu.  

     RIKTA – hojenie poranení a rán v novodobej traumatológii.

     Počas jednej série aplikácií používame niekoľko kombinácií podporujúcich sa metodík aplikácie prístrojovej kvantovej terapie.
     • priama povrchová a miestna stimulácia poraneného alebo poškodeného tkaniva
     • aplikácia na oblasť srdca a na oblasť veľkých ciev krku a trupu
     • na cievne zásobenie postihnutej oblasti s cieľom obnovenia prekrvenia a mikrocirkulácie
     • stimulácia biologicky aktívnych bodov a zón, ktoré sú spúšťačmi reflexných reakcií upravujúcich inerváciu, prekrvenie a svalové napätie v poranenej alebo patologickým procesom poškodenej oblasti

     Klinické efekty kvantovej terapie pri liečbe poranenia frézou.

     Kvantová terapia v liečbe subtotálnej amputácie prsta.

     Kvantové žiarenie podporuje obnovu prerušeného prekrvenia, zlepšuje metabolizmus buniek poranenej oblasti a ich odolnosť voči poúrazovej hypoxii a acidóze, čo dáva čas na prihojenie takmer devitalizovanej oblasti podkožia resp. kože.

     Rikta v liečbe po pohryznutí psom na tvári.

     Kvantové žiarenie výrazne zlepšuje prekrvenie poranenej oblasti, zmierňuje opuch a bolestivosť poraneného miesta. V deň ošetrenia pacient nemohol pre výraznú opuch otvoriť pravé oko, ktoré bolo zapálené s hnisavým zápalom očných spojoviek. Rany boli chirurgicky ošetrené a na 6. deň zahojené, okolie oko s primeraným prekrvením bez opuchu a bez bolestivosti.