Vysmievať sa človeku, ktorý pre svoj tvorivý život nepotrebuje molekulárnu biológiu, že môže byť “začipovaný”, je nesprávne. Stačí pár minút, aby sa vnieslo aspoň trošku svetla a bude jasnejšie. A minimálne o jednu tému menej na pohŕdanie jedných druhými. Pretože chceme mier a nie vojnu, pravdu a nie lož, múdrosť a nie povýšenosť.

Molekulárna biológia pozná tzv. nanoparticles = nanočastice a využíva ich ako nosiče. Úlohou nosiča je niesť, môže to byť napr. horský nosič v Tatrách a ponesie náklad potravín na horskú chatu pre návštevníkov, ktorí jeho náklad zjedia (spracujú informáciu), nosiča samozrejme nezjedia, ten sa vráti späť.

A nanočastica je je nosič veľmi malých rozmerov a môže niesť antigén, ale aj celú sekvenciu DNA. Jej úlohou je “preniesť” náklad cez prirodzenú bariéru, teda sliznicu čreva, oka, nosohltana.

Takže významovo je biologicky aktívna nanočastica nosič “biologickej resp. molekulárnej” informácie.

A teraz k čipu. Čip alebo “chip” je označenie integrovaného obvodu pozostávajúceho z množstva logických obvodov. Je to to, čo robí počítač počítačom. A načo slúži? Na spracovanie informácie. Zadáte mu čísla, ktoré spracuje a dozviete sa, ako rýchlo musíte letieť na Mars napr., aby ste to do začiatku penzijného veku stihli. Ak je chip vadný, alebo nemá správne nastavené spracovanie informácií, raketa môže pristáť namiesto na Marse za Hriňovou.

A teraz k čipu z pohľadu biologicky aktívnych nanočastíc, nazýva sa nanosystém. Činnosť spočíva v tom, že nosičom prinesená molekula, povedzme antigén alebo časť DNA je spracovaná (pozmenená) a následne odovzdaná napr. imunitnému systému.

Vedecké články, o ktorých molekulárny biológovia dávno vedia, ako aj virológovia, pretože je to ich denno denná práca popisujú nielen tieto nanočastice a nanosystémy, ale aj to, ako možno pomocou nich prekonať biologické bariéry, pričom najvhodnejšia je sliznica nosohltana.

Je to niečo, ako brána brán s množstvom strážcov, ochrankárov ako aj colníkov. Prepúšťajú vhodné, likvidujú škodlivé a niečo prepustia za určitú protihodnotu. A tou protihodnotou je informácia, ktorá im umožní byť ešte lepšími strážcami a ochrancami.

No, a úlohou nanomedicíny je ich oklamať, aby vpustili to, čo za iných okolností nevpúšťajú, alebo nie v takejto podobe.

Téma napr. tohto vedeckého článku je: “Mnoho dostupných vakcín, vrátane proteínových antigénov a DNA vakcín, je skutočne veľmi nestabilných a je potrebné ich chrániť pred degradáciou v biologickom prostredí. Ich účinnosť je navyše obmedzená ich neschopnosťou prekonávať biologické bariéry a dosiahnuť cieľové miesta.”

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15889992/

Tento článok hovorí o prekonávaní biologických bariér:

Štúdie a experimenty preukázali potenciál nanonosičov prekonať dôležité slizničné bariéry, ako sú črevné, nosné a očné bariéry. Dúfajme, že to čoskoro bude predstavovať stratégiu výroby lacnejších a rýchlejších a účinnejších liekov. Bolo vyvinutých množstvo nanotechnológií, ktoré umožňujú asociáciu rôznych liečiv k týmto nanonosičom, od klasických malých liečiv až po veľké fragmenty DNA.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15082339/

A tu je článok o takom “čipe”, volá sa impulzný systém s riadeným uvoľňovaním z roku 1996, takže si porovnajte, aké boli počítače v roku 1996 a aké sú dnes. Jedna vstupná informácia sa spracuje a potom sa uvoľňuje vo forme mikrokapsúl viac ako 2 mesiace – model antigén tetanu.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8773947/

Pousmejeme se síce niekedy, keď niekto zaklope na naše dvere a hľadá Geátriu (rozumej Geriatriu), alebo chce ísť na réňgeň (rozumej RÖNTGEN), alebo má ťažobu. Ale snažíme sa mu porozumieť.

Sám by som potreboval porozumieť a nájsť odpoveď na niektoré otázky, prečo nestačí odpľuť, “vysniakať” sa, ale treba aj zasunúť a pošpárať sa v najzaujímavejšej sliznici ľudského tela z pohľadu súčasnej vedy.

A to všetko za dva dni, bez laboratórnych skúšok a koniec koncov bez ďalšieho vysvetlenia zmysel nedávajúcich výsledkov, avšak s prínosom zmien sociálneho správania nielen pacientov ale aj kolegov.

Takže, dať pravdivú a úplnú odpoveď na bázlivú a z určitého uhla osvojenej terminológie nesprávnu resp. naivnú otázku oprávnene pochybujúceho človeka, ktorý nepotrebuje k životu terminológiu molekulárneho biológa v čase, keď strach je prevládajúca emócia, je dar prinášajúci jas a pokoj. A o pravdivé, vysvetľujúce odpovede dnes ide! Na všetky zmysluplné otázky. Môže odborne zdatného a znalého človeka “naivná” otázka uraziť, ak na ňu existuje jednoduchá a jasná odpoveď?

Napr. testy sú spoľahlivé, odskúšané, bez aktívnych nanočastíc, bezpečné a tu je tom certifikát, vedecká štúdia, a aj orgán, ktorý ponesie zodpovednosť ak sa stane niečo takéto: https://sk.wikipedia.org/wiki/Talidomid

A je pokoj.

P.S.: Niečo o nosohltane a vakcínach, pretože toto je predstava budúcnosti mnohých súčasných vedeckých kapacít:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28145824/

a späť na začiatok:

Vysmievať sa človeku, ktorý pre svoj tvorivý život nepotrebuje molekulárnu biológiu, že môže byť “začipovaný”, je nesprávne. Stačí pár minút, aby sa vnieslo aspoň trošku svetla a bude jasnejšie. A minimálne o jednu tému menej na pohŕdanie jedných druhými. Pretože chceme mier a nie vojnu, pravdu a nie lož, múdrosť a nie povýšenosť.