Experiment beží, výsledky prichádzajú, interpretujú sa v záujme kohokoľvek

Dnes sme už druhý rok v experimente a jeho krátkodobé výsledky sa pozvoľna miešajú s výsledkami „strednedobými“. V panike sa rôzne subjekty správajú rôzne, podľa toho v čích záujmoch sa činia. Štatistika je, zdá sa, príliš flexibilná a vratká najmä z pohľadu interpretácie a to v závislosti cieľov, v mene ktorých je interpretovaná. Preto sa „obyčajný človek“ musí porozprávať osobne s rodinou a priateľmi, ak sú vôbec ešte ochotní sa s ním baviť o téme, ktorá rozdeľuje takmer všetky druhy skupín a spoločenstiev.

To, že výsledky experimentu sitom pravdy ešte neprešli, je dané pravdepodobne viacerými subjektívnymi motívmi tých, čo sa pravde vyhýbajú, resp. v jej silu a konečné víťazstvo neveria. Takže si musíme ešte počkať. No okno, hoci nie je ešte otvorené dokorán, tak aspoň jeho záves je už odhrnutý, a svetlo nových poznatkov vošlo do spálne tvrdo spiacich. Kto chce vidieť, vidí, kto nie, ešte spí. A kto manipuluje, škrípe zbesilo zubami, a kto tuší, ten sa trpezlivo učí.

Švédi svojou štúdiou odpálili priehradu a voda začala tiecť. Ak sa pod vplyvom Spike (hrotového) proteínu, po jeho vstupe do jadra bunky zastaví obnova a oprava DNA, znamená to degeneráciu. Degradáciu nielen na úrovni nervových buniek (únava, závrate, poruchy koordinácie, výpadky pamäte, strata schopnosti prežívať vyššie city, pozorovaná zmena osobnosti, demencia, atď.) ale aj degeneráciu kdekoľvek. Ak by šiel proces jeho nežiaducich účinkov  zvnútra von, tak od kostnej drene počnúc (porucha krvotvorby) až kožou končiac (nekrózy, zápaly kože, zápaly podkožných ciev). Celá onkológia stojí na téme opravy a obnovy DNA, ak sa tak nedeje, vzniká rakovina. Ale to sa učia už deti na ZŠ. Už len toto by v prípade zdravého pudu sebazáchovy viedlo k myšlienke dverí s tabuľkou „Pozor! Nebezpečenstvo úrazu!“. Ak ich raz otvoríte, tak si musíte dávať veľký pozor! A niesť aj riziko za to, že sa môžu samovoľne za Vami zavrieť a nemáte poňatia, kde je od nich kľúč.

Priehrada sa pretrhla a voda tečie

Tam, kde už územie zaplavila, tam je jasné, že na záchranných člnoch s prevŕtaným dnom sa síce dá plávať, ale nutnosťou je permanentne vylievať vodu a to stojí námahu aj peniaze. Tušenie vyčerpanosti a aj neznalosť, koľko dierok a kde všade ich záchranný čln má, desí. Veď ku dnu sa nikto pôvodne nechystal. Snáď len ten, kto porozdával vrtáky vie viac. Dnes má mnoho stúpencov, ktorí vrtákmi podmieňujú kadečo a stále veria v ich spásonosný efekt. Jedno je však jasné, niekto rozdal namiesto chleba kamene a dianím osudu si misky váh musí podržať a zvážiť čo prijme a čo odmietne každý sám. Za deti zvažujú rodičia,  avšak to je už iná otázka.

Srdce sa stalo tiež problémom

Keď len mierne zápaly srdca resp., osrdcovníka klátia športovcov k zemi, treba hľadať súvislosti. Veď doteraz toho toľko nebolo, tak kde sa to vzalo? Kto hľadá nájde a nájde to, čo hľadá. Klopte a bude vám otvorené. Aj vo svete poznania.

Najskôr deti, tu to páli najviac

Páli to tu preto, pretože deti, tínedžeri a mladí ľudia nie sú pri nákaze „kovidom“ vážne chorí a je už dávno zistené, že vakcína nezariadi to, aby neboli prenášači, tak načo ju potom majú dostať? Kolektívna imunita sa tým nezabezpečí. Prenášačmi budú aj tak, dokonca ešte väčšími, zistili to napr. Vietnamci aj Američania. Riziká z Covidu minimálne až žiadne, riziká z vakcín začína publikovať čoraz viac zdrojov. Tak teda aké sú zistenia u detí s myokarditídou po očkovaní proti COVID-19? O tom píše prestížna JAMA. Cieľom štúdie bolo: Preskúmať výsledky komplexného srdcového zobrazovania u detí s myokarditídou po očkovaní proti COVID-19.

Pätnásť pacientov (14 mužských pacientov [93%]; stredný vek, 15 rokov [rozsah, 12-18 rokov]) bolo hospitalizovaných na liečbu myokarditídy po podaní vakcíny BNT162b2 (Pfizer). Symptómy sa začali 1 až 6 dní po prijatí očkovacej látky a zahŕňali bolesť na hrudníku u 15 pacientov (100%), horúčku u 10 pacientov (67%), myalgiu u 8 pacientov (53%) a bolesť hlavy u 6 pacientov (40%).

Určite existujú odhady experimentu, avšak fakty definujú realitu presnejšie a niekedy vysvetlia aj náhle úmrtia napr. športovcov a mladých ľudí. Ktorí, čo sa ochorenia týka, boli ohrození minimálne a vakcíny, ktoré dostali budú aj tak po cca 9-10 mesiacoch takmer neúčinné (Zdroj-Link). Keďže experiment je preto experimentom, aby potvrdil alebo vyvrátil neoverený medicínsky postup, netrpezlivo čakáme na výsledky. Aspoň zopár prichádzajúcich.

Ďalšie citácie s odkazom na zdroj – aspoň 5:

1. Uvádzame prípad predtým zdravého 16-ročného muža, u ktorého sa vyvinula myoperikarditída po druhej dávke svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pfizer-bioNTech bez ďalších identifikovaných spúšťačov. Dospievajúci a mladí dospelí, ktorí trpia bolesťou na hrudníku po očkovaní COVD-19, by mali vyhľadať vznikajúcu lekársku starostlivosť a poskytovatelia núdzových situácií by mali mať nízku prahovú hodnotu na zváženie a hodnotenie myoperikaritídy.

2. Hlásime prípad 17-ročného adolescenta s recidívou akútnej myokarditídy 4 mesiace po počiatočnej epizóde akútnej myokarditídy negatívnej na SARS Cov-2 a 48 hodín po podaní druhej dávky vakcíny pfizer-bioNTech proti CIVID-19.

3. Šesťdesiatdeväť pacientov s diagnózou akútnej myokarditídy po očkovaní proti COVID-19, ktorí sa predstavili v období od marca 2021 do júna 2021, bolo predložených zo 16 inštitúcií. Šesť pacientov bolo vylúčených s možnou súbežnou akútnou infekciou, ktorá mohla spôsobiť myokarditídu. Bolo zahrnutých 63 pacientov s priemerným vekom 15,6 ± 1,8 roka (rozmedzie 12- 20 rokov). Tridsaťjeden pacientov (49%) bolo vo vekovej skupine 12 až 15 rokov. Päťdesiatosem pacientov (92%) boli muži. Štyridsaťtri pacientov (68%) bolo bielych, 9 (14%) hispánskych, 3 (5%) ázijských amerických, 2 (3%) bolo hlásených ako „iní“ a 6 (10%) bolo neohlásených. Všetci pacienti boli predtým zdraví pred podaním vakcíny bez akéhokoľvek vírusovej infekcie. Žiadny z pacientov nemal v anamnéze ani reakcie na predchádzajúce vakcíny. Päťdesiatpäť (87%) nemalo žiadnu významnú anamnézu v minulosti.

4. Testy na očkovanie proti koronavírusovej chorobe 2019 (COVID-19) zahŕňali obmedzený počet detí, takže v tejto populácii nemuseli odhaliť zriedkavé, ale významné nežiaduce udalosti. Hlásime 7 prípadov akútnej myokarditídy alebo myoperikaritídy u zdravých mužských dospievajúcich, ktorí sa u zdravých mužských dospievajúcich prezentovali bolesťou na hrudníku do 4 dní po druhej dávke očkovania pfizer-bioNtech COVID-19. Päť pacientov malo horúčku v čase prezentácie. Akútne ochorenie COVID-19 bolo vylúčené vo všetkých 7 prípadoch

5. Objavili sa správy o myokarditídeperikarditíde prevažne po druhej dávke mRNA vakcíny. Opisujeme 13 pacientov vo veku 12-17 rokov, u ktorých sa objavili bolesti na hrudníku do 1 týždňa po druhej dávke očkovacej látky Pfizer a zistilo sa, že majú zvýšené hladiny troponínu v sére a dôkazy o myoperikaritíde.

Opúšťame svet detských sŕdc a pozrieme sa k mladým dospelým

Tu sú tak isto riziká ochorenia minimálne, vakcíny pravdepodobne po 9-10 mesiacoch nebudú fungovať (zdroj-link 1,2,3), prenos je cca 250 x vyšší u očkovaných (zdroj – link 1,2), kolektívna imunita nehrozí a misky váh sa zo dňa na deň prikláňajú v neprospech (o alebo s) klamaných. Jedno pozitívum je však už isté, tešia sa akcionári „správne“ nakúpených akcií experimentujúcich firiem

1. Najnovšie správy z Izraela,1Francúzska2 a americkej armády3 zvýšili pravdepodobnú súvislosť medzi vakcínami proti COVID-19 mRNA a myoperikaritídou u mladých dospelých. Predstavujeme sériu prípadov ôsmich mladých dospelých, ktorí boli ošetrní na pohotovostných oddeleniach (ED) amerického systému zdravotnej starostlivosti, u ktorých sa vyvinula myoperikaritída krátko po druhej dávke vakcíny proti mRNA COVID-19.

2. Uvádzame prípad permyokarditídy, ktorá bola časovo spojená s očkovaním proti COVID-19 mRNA u mladého muža s predchádzajúcou infekciou COVID-19, ale inak zdravého. Naša správa o prípade poukazuje na zriedkavú, ale dôležitú nežiaducu udalosť, o ktorej si lekári musia byť vedomí. Navrhuje tiež možný mechanizmus pre rozvoj poškodenia myokardu u nášho pacienta.

3. Uvádzame prípad 24-ročného muža, u ktorého sa vyvinula bolesť na hrudníku po podaní druhej dávky vakcíny Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19 a ktorému bola diagnostikovaná myokarditída. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by mali udržiavať vysoký index podozrenia na myokarditídu po očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vo vhodnej klinickej situácii. 

Nielen ozbrojené zložky hlásia, že aj medzi silnými a zdravými je to podobne, a aj im hrozí povinne

1. Celkovo 23 mužov s akútnym nástupom výraznenej bolesti na hrudníku do 4 dní od prijatia vakcíny proti mRNA COVID-19. Všetci členovia armády boli predtým zdraví s vysokou úrovňou kondície. Sedem dostalo vakcínu BNT162b2-mRNA a 16 dostalo vakcínu mRNA-1273. Celkovo 20 pacientov malo nástup príznakov po druhej dávke. Všetci pacienti mali signifikované zvýšené hladiny srdcového troponínu. Medzi 8 pacientmi, ktorí podstúpili zobrazovanie magnetickou rezonanciou srdca v akútnej fáze ochorenia, mali všetci známky myokarditídy. Ďalšie testy neidentifikovali iné etiológie myokarditídy, vrátane akútneho COVID-19 a iných infekcií, ischemického poškodenia alebo základných autoimunitných stavov. V tomto prípade sa myokarditída vyskytla u predtým zdravých vojakov … Je opodstatnené ďalšie sledovanie a hodnotenie tejto nežiaducej udalosti po očkovaní. Potenciál zriedkavých nežiaducich udalostí súvisiacich s očkovaním sa musí zvážiť v kontexte rizika chorobnosti vrátane poškodenia srdca po infekcii COVID-19.

2. U šiestich predtým zdravých mužov (vo veku 17- 37 rokov) bez infekčného prodrómu sa vyvinula silná bolesť na hrudníku a zvýšený troponín I v priebehu 2-4 dní od druhého očkovaniaObrázok 1. Päť pacientov malo pri prezentácii zvýšenie st-segmentu, pričom 4 nepreukazovali žiadnu obštrukciu koronárnych artérií. Všetci pacienti mali negatívne PCR testy na nosohltanový SARS-CoV-2. 

3. V tomto prípade opisujeme pacientov s klinicky podozrením na myokarditídu, stresovú kardiomyopatiu a perikarditídu po podaní vakcíny proti COVID-19 na báze mRNA. Od decembra 2020 bolo zaočkovaných viac ako 865 000 obyvateľov v našej oblasti metra [9]. Okrem toho medzi 127 496 nežiaducimi udalosťami hlásenými do systému hlásenia nežiaducich účinkov očkovania (VAERS) medzi decembrom 2020 a májom 2021 bolo hlásených 552 kardiovaskulárnych príhod a 103 bolo označených ako myokarditída, 15 ako stresová kardiomyopatia a 106 ako perikarditída. Údaje VAERS sú však obmedzené dobrovoľným hlásením … a preto skutočný výskyt týchto udalostí v očkovanej populácii nie je známy…

4. Predtým zdravý 25-ročný muž sa dostal do nemocnice po tom, čo dostal druhú dávku imunizácie mRNA-1273 SARS-CoV-2 (Moderna). Prvý deň po druhej dávke sa u pacienta vyvinula subjektívna horúčka a zimnica. Šesť hodín po nástupe horúčky si pacient všimol bolesť na hrudníku za sternom … 21-ročná žena bez doterajších ťažkostí sa predstavuje ako prevoz do nemocnice kvôli bolestiam na hrudníku. Pacientka dostala druhú dávku očkovacej látky proti sars-coV-2 (Moderna) mRNA-1273 a nasledujúci deň počas cvičenia sa u nej vyvinula únava, takže nebola schopná dokončiť svoju obvyklú cvičebnú rutinu. Dva dni po očkovaní sa u pacientky vyvinula ostrá retrosterálna bolesť na hrudníku, ktorá vyžarovala do ľavej čeľuste a prebudila ju zo spánku …

5. Myopericarditída po očkovaní proti ochoreniu COVID-19 bola nedávno nahlásená zdravotníckym orgánom v mnohých krajinách. Môžu sa vyskytnúť vo veľmi zriedkavých prípadoch po očkovaní Moderna (mRNA-1273 – Spikevax) alebo Pfizer-BioNTech (BNT162b2 – Comirnaty). Prípady sa prevažne vyskytujú u mladších dospelých mužov do 14 dní po druhej dávke. V tomto článku predstavujeme 56-ročného muža bez predchádzajúcej anamnézy, s výnimkou „miernej infekcie Covid-19 pred 4 mesiacmi“, ktorý zažil epizódu akútnej epigastrickej bolesti, hojného potenia, tachykardie, hypotenzie 4 dni po prvej dávke vakcíny…

6. 34-ročný predtým zdravý muž sa prišiel do nemocnice s 3-dňovou anamnézou horúčky a myalgie a 2-dňovou anamnézou tupej retrosterálnej bolesti na hrudníku. Druhú dávku vakcíny proti ťažkému akútnemu respiračného syndrómu sa koronavírusu-2 (SARS-CoV-2) (Moderna, Cambridge, MA) dostal 1 deň pred nástupom príznakov.

7. Zdravá 63-ročná žena bez kardiovaskulárnych rizikových faktorov bola prijatá na pohotovosť s novou dyspnoe a horúčkou. Príznaky sa začali 1 deň po tom, čo dostali prvú z dvoch očkovaní proti ochoreniu COVID-12 (Moderna, Cambridge, MA, USA). Nemala žiadne ďalšie predchádzajúce sťažnosti. … najpravdepodobnejšia diagnóza – kardiomyopatie Takotsubo vyvolanej vakcínou COVID-19.

Informovaný súhlas

Bez ohľadu na etiológiu platí, že srdcové diagnózy spojené s vakcínou COVID-19 si vyžadujú včasné a prísne špecializované klinické postupy, ako to potvrdili kardiovaskulárne úmrtia po očkovaní proti COVID-19. Informovaný súhlas s vakcínami proti mRNA COVID-19 by preto mal obsahovať informácie o zriedkavom, ale potenciálnom výskyte myokarditídy alebo perikarditídy v nasledujúcom týždni po očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a jednotlivci by mali byť informovaní o potenciálnych príznakoch a potrebe vyhľadať okamžitú klinickú starostlivosť.

Vek (najmä < 30 rokov) a pohlavie (hlavne mužské) môžu zmeniť všeobecné zváženie rizika myokarditídy po očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Diskusia by mala zvážiť osobné riziko jednotlivca na základe ich súčasného zdravotného stavu, vplyvu závažnosti ochorenia COVID-19 a rizika infekcie z lokálne cirkulujúcich variantov SARS-CoV-2. (zdroj-link)

Krátke zhrnutie

Akcia miesto reakcie a reakcia na čo? Na medializované úmrtia mladých a zdravých ľudí krátko po… Je ich škoda? Nie je ich škoda? Boli zodpovední, náhodne postihnutí alebo poslúžili ako experimentálne potkany? Odpovie si každý sám a hlavne na základe svojho chápania sveta. Vie dnes každý, čomu verí? Čo vie? Stále platí Dunningov-Krugerov efekt. A teda, že menej kvalifikované osoby či osoby s nízkymi schopnosťami a kompetenciami v danej oblasti výrazne nadhodnocujú svoje schopnosti a výkon v porovnaní s ostatnými. Takíto jedinci majú väčšie ťažkosti rozpoznať svoje reálne schopnosti, čo je spôsobené hlavne nedostatkom ich metakognitívnych schopností. Naopak kvalifikovaní ľudia podhodnocujú svoje schopnosti a preceňujú silu ostatných.[1] Tento jav objavili v roku 1999 David Dunning a Justin Kruger.

Jednoducho, kto dnes kričí a jačí o kolektívnej imunite je nekompetentný, kto si myslí, že očkovanie zabráni prenosu je takisto nekvalifikovaný. Téza, že keď budú všetci zaočkovaní bude pokoj je rovnaký blud. V tomto blogu bolo zamerané na srdce, avšak my máme aj iné orgány! A na srdce len z pohľadu krátkodobých účinkov … ešte prídu strednodobé a dlhodobé – kardiomyopatie na základe autoimunitných reakcií … aj také články už vedecká obec publikuje. Takže opatrne s tou povinnosťou, pretože minimálne tieto články už preklasifikovávajú neúmyselné zabitie z nevedomosti na úmyselnú vraždu. Z určitého uhla pohľadu. A inak. Nemýľme si strach s pudom sebazáchovy a dobro je rovnako možné chcieť a činiť ako aj popliesť si so zlom a páchať.

Náhodná súvislosť?

Za prvý polrok VŠZP eviduje 28.775 poistencov s diagnózou zlyhávanie srdca, čo je viac ako za celý rok 2018 a roky predtým. Choroby srdca a ciev sú najčastejšou príčinou smrti na Slovensku. Okrem iného ich zapríčiňuje vysoký krvný tlak. „Na ten sa vlani liečil v priemere každý tretí človek,“ uviedol hovorca VšZP Matej Neumann.
Nárast pacientov so zlyhávajúcim srdcom eviduje aj Union ZP. „Pri porovnaní s 1. polrokom 2018 evidujeme s ohľadom na nárast poistného kmeňa až 65-percentný nárast pacientov na zlyhanie srdca v 1. polroku 2021,“ povedala jej hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Dodala, že celkový počet pacientov so zlyhávaním srdca za 1. polrok 2021 bol 5274.

Zdroj TA3: https://www.ta3.com/clanok/211196/zlyhavanie-srdca-trapi-coraz-viac-ludi-ukazuju-to-data-zdravotnych-poistovni

P.S.: Správa z Izraela – FDA zistila, že úmrtnosť je vyššia medzi očkovanými!

Správa FDA ukazuje, že klinické štúdie zistili o 24% vyššiu úmrtnosť zo všetkých príčin u očkovaných v porovnaní so skupinou s placebom.

Klinické štúdie vakcíny proti koronavírusu spoločnosti Pfizer zistili, že úmrtnosť očkovanej skupiny bola vyššia ako úmrtnosť kontrolnej skupiny, niekoľko mesiacov po začatí skúšok, podľa nedávno vydanej správy FDA. Podľa správy, ktorú vydal Americký Úrad pre potraviny a liečivá (FDA), aby poskytol základné informácie o svojom rozhodnutí z augusta 2021 udeliť úplné schválenie vakcíny proti koronavírusu Pfizer-BioNTech po tom, ako v decembri minulého roka, šesť mesiacov po začatí klinického skúšania vakcíny, bol celkový počet úmrtí hlásených v očkovacej skupine takmer o štvrtinu vyšší ako počet úmrtí v skupine s placebom.

Do každej skupiny bolo zaradených necelých 22 000 účastníkov, pričom polovica z nich dostala vakcínu proti koronavírusu a polovica dostala injekciu placeba. Počiatočné výsledky klinických štúdií naznačovali vysokú úroveň účinnosti vakcíny pri prevencii symptomatických prípadov ochorenia COVID-19, najmä vážneho ochorenia na COVID – ale chýbali im významné údaje o úmrtnosti v dôsledku krátkeho časového rámca. Zdroj: https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/317091

P.S.2.: Štatistický úrad SR: Nadúmrtnosť podporili aj srdcovo-cievne choroby

Pri pokusoch získať odpoveď na otázku aké iné príčiny ako Covid-19 sa podieľali na nadúmrtnosti v roku 2020,  teda aké diagnózy viedli k úmrtiam častejšie ako predošlé roky treba venovať pozornosť najmä dvom skupinám príčin, ktoré sú dlhodobo na čele rebríčka príčin úmrtí na Slovensku.

Sú to choroby obehovej sústavy (kardiovaskulárne ochorenia) a nádory, teda najmä rôzne formy rakoviny.

Na choroby obehovej sústavy zomrelo vlani vyše 27-tisíc ľudí, čo je v porovnaní s päťročným priemerom v tejto kategórii  okolo 1 600 zomretých viac (nárast o 6 %). U mužov bol počet zomretých na toto ochorenie dokonca najvyšší za posledných desať rokov. Keďže u ľudí v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov) došlo k miernemu poklesu úmrtí na túto príčinu, majoritný prírastok počtu zomretých sa teda týkal ľudí v poproduktívnom veku (nad 65 rokov).

Aj pri tomto ochorení sa najväčší rast úmrtí prejavil vo štvrtom štvrťroku. Dynamika rastu sa voči päťročnému priemeru zvýšila z celoročných 6 % na kvartálnych 22 %. Takmer výhradne sa to prejavilo medzi seniormi, vo vekovej skupine 65- až 74-ročných osôb, v ktorej miera rastu presiahla až 30 %. Choroby obehového systému sú dlhodobo najčastejšou  príčinou s výrazne najvyšším podielom na zomieraní v krajine, tvoria až vyše 40 % príčin úmrtí. Minulý rok dosahovali tieto diagnózy podiel na všetkých úmrtiach 46 %. Zdroj ŠÚSR – LINK.

P.S.3.: Ak teda majú problémy zdraví a silní, ako to bude s našimi chorými a na srdce sa liečiacimi, tím to spraví dobre? Ale to je asi jedno, čo povie farmafirma, to urobíme, a hlavne, podľa Dunning-Krugerovho efektu, si vyberieme vhodných „odborníkov“, ktorí síce nevedia, ale si veria: https://rumble.com/vm4kox-ministr-zdravotnictv-sr-prohlsil-e-okovn-je-politick-otzka-zen-doporuenm-fa.html

Foto: Jon Tyson