My sme nestvorili Vesmír a napriek tomu zúfame, že sa neriadi našou pochybnou hrou na spravodlivosť na jednej zo svojich planét. Zopár pochybných vyhlásení v kategórii pseudovedy nie sú zákonmi, ktorými Vesmír udržiava nadpozemskú harmóniu a ani príroda nepritakáva nezmyslom rozumu a jeho bezcitným výtvorom. Fyzika „nepustí“ a metafyzika tiež nie! Albert Einstein to vyjadril jednoducho:

Boh nás nenechal v temnote nevedomosti, ukázal cestu poznania dobra a zla. Človek musí sám zaplatiť cenu za to, že si vybral klamlivú cestu.

Trojkráľové sviatky, tieto kedysi Svetlom darované dni sú v tejto dobe, keď sa nám pred očami menia životné pomery, vzťahy aj samotné prežívania, po uši zapadnuté v chaotickom víre spätných účinkov. Čo bolo zasiate vzišlo! Čo človek varil inému, to musí vypiť sám a do dna. 

Mnohí ani nevedia, čo sa to vlastne deje. Čo platilo včera, dnes neplatí, čo platilo pred hodinou detto. Odpoveď v podobe poznania prichádza len na vyslovenú otázku a aj to v závislosti od stavu vlastného vnútra toho, kto sa pýta. A pýta sa vôbec niekto? A pýta sa sám seba?

Prebujnelé, avšak na ľudský cit chudobné mentálne formy vedú k čoraz väčšej dekadencii a primitivizmu až znásilneniu vyššieho poznania, radosti z medziľudských vzťahov, aj lásky k Pravde samotnej. No Sila darovaná v tieto posledné vianočné dni si razí cestu ku každému a každý jeden s ňou musí žiť. Ako s ňou naloží je jeho zodpovednosť aj jeho právo, v konečnom dôsledku na lásku aj na nenávisť, na život aj na smrť, stačí si vybrať. Táto civilizácia v tejto podobe končí, ona sa deštruuje sama sebou v účinkoch zákona tak, ako mnohé iné pred ňou, pod vplyvom domýšľavosti a v takmer živočíšnej forme existencie pri strate elementárnej morálky a citu. Staré zachádza spolu so svojimi nositeľmi a nové – citovejšie a tým aj múdrejšie – sa prebúdza na svet. Kam sa kto zaradí alebo už zaradil je jeho vec.

Nech by bolo akokoľvek ťažko, pravá ľudskosť, to dieťa v človeku vie, kde nájde cestu a ako vyjsť a vyhrabať sa z trosiek nezmyslov a väzniacich omylov. Prajeme Vám po tieto napĺňajúce sa sviatočné dni, aby ste našli to, čo hľadajú králi, len tie najkrajšie a najvznešenejšie myšlienky, len tie najkrajšie a najláskavejšie slová, silu odpustenia a silu k prijatiu jedinej možnej pomoci na ceste k pravej ľudskosti a tou je sila Lásky k Pravde a tým aj k človeku, človeku v sebe samom ako aj k človeku v blížnom svojom.  

Foto: TASR