V súvislosti s testovaním sa otázky stavajú svojim zmyslom jedna proti druhej a napriek tomu odpovede ani mlčanie pokoj do chaosu neprinášajú. Pritom pravdivé odpovede uľahčia a uľavia, nech sú akokoľvek boľavé a nepríjemné.

Niečo ako keď strhneme na chirurgii chrastu z hnisavej rany, obsah vytečie a úľava sa napriek počiatočnej bolesti dostaví viacmenej okamžite.

Pravda, kde si a kto ťa dnes pozná, a kto ťa hľadá?

Aj keď sa nedostaneme k presným informáciám, jedno je isté,

ťaživosť a ubíjajúca nezmyselnosť vedúca k neľudskosti evokuje túžbu po zmysle,

po zmysle tohto celého “utrpenia”. Sme konfrontovaní s klamstvom takmer na všetkých úrovniach. Manipulatívna interpretácia čísel, medicínskych poznatkov a liečebných postupov, zahmlievanie motívov a pravých cieľov, skrytých za zdanie pomôcť alebo dokonca zachrániť.

Dávno vedci zistili, že obyvatelia našej planéty nemôžu ďalej žiť tak, ako žili doteraz, pretože život na planéte Zem by zanikol. Ak nenastane dobrovoľná skromnosť, nastane vynútená pokora. Zdravie, o ktoré dnes akože ide, je prioritou, a nielen zdravie ľudí ale aj krajiny, v ktorej žijú. Ktoré z opatrení v tomto zmysle prinieslo viac zdravia, fyzického alebo duševného, do spoločnosti za posledných cca 5 rokov a ktoré, za posledný rok v podobe, že ho slobodný občan tejto krajiny dokázal uchopiť a využiť pre svoje zdravie, zdravie svojich detí a zdravie miesta, v ktorom žije??

Prišla zaťažkávacia skúška pre logiku našich myšlienkových svetov a aj na spojenie so svedomím a vnútorným hlasom, či sa nepretrhlo a či je pevné. Jedine toto miesto sa nedá oklamať, dá sa len potlačiť. To ako sa človek cíti, je rozhodujúce, nie to, čo si myslí. A namiesto toho, aby ľudskosť zvíťazila, nesloboda “Zamotaných” do lži vygenerovala kápov týchto neslobodných, ktorí sa javia akoby opití predstavou nadobudnutej slobody. (Podotýkam, že do lži a manipulácie sme dnes zamotaní takmer všetci.) A ako dlho taký pocit slobody po “paličke” potrvá, odpoveď sme už zažili mnohí, či? …alebo, ešte nie?? Kontrolóri priepustiek sú na tom možno horšie, ako tí, ktorí priepustky ešte ani nemajú … veď v konečnom dôsledku, možno ich ani nebude treba, máme zatiaľ len počty “Pripravených”.

“Palička” je z medicínskeho hľadiska “kúzelná”, mení krivky grafov, mení zákony biológie aj virológie, mení farby okresov a mení nielen myšlienkové svety ľudí ale aj myšlienkový svet samotného “Kúzelníka”, s jedlom rastie chuť. Jedine, že by diváci začali z manéže pomaly odchádzať, najskôr jeden, potom druhý a postupne by odišla väčšia polovica, možno všetci, bola by aj potom naďalej chuť kúzliť a čarovať? V zásade v zákone času dôjde k oddeleniu ilúzie od skutočnosti určite a čas je vyjadrením zmeny, ktorá určite nastane a jej rýchlosť závisí na zmene vo vnútri diváka, ktorý sa postaví a vykročí smerom na čerstvý vzduch.

Zmysel “paličky” netreba zatracovať, sú na svete napr. poháriky, do ktorých sa pľuje, zmysluplnejšie a efektívnejšie, sú na svete laboratória a sú aj diagnostické postupy, ktoré fungujú, fungovali a budú fungovať aj bez paličky a patria do povolaných rúk.

Z kôpky otázok trčí otázka, či “palička” vie aj “kradnúť” … no, je určená na zber vírusovej RNA, jasné, že zo slín sa získava aj iný materiál a aj DNA napr. na zistenie otcovstva, vo filmoch to hádam videl už každý. No a ako si palička väzme vírusovú RNA berie si aj bunky a DNA človeka, akurát, že tá sa nevyšetruje a predpokladám, že pri teste sa ľudská DNA viacmenej znehodnotí. Inak by to bolo v rozpore zo zákonom.

Tu je link o tom, ako sa laboratórne vyšetruje pomocou Antigénového a PCR testu:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386653220301979?via%3Dihub

Druhá trčiaca otázka je o tom, či si “palička” nestihne niečo uložiť napr. do sliznice alebo do čuchového nervu… no, tak za týmto účelom nie je vyrobená, ak, tak by to bol vedľajší účinok, pravdepodobne nechcený … ale, že sa to môže stať je už dokázané. Čuchový nerv je najkratšia cesta, ktorou pomocou nanotechnológie možno dopraviť napr. liek do nervového tkaniva mozgu.

Ak sa tam však dostane napr. nanočastica kovu, dôjde k ťažkej degenerácii nervového tkaniva mozgu. Zopár linkov na ilustráciu:

Laboratórny výskum na nervových bunkách:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3205240/

Tu je napr. vedecký článok o tom ako dodať cez nos RNA aj DNA cez nosohltan do mozgu (v tomto prípade myši) za účelom génovej terapie pomocou nanočastíc

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1773224717307025?via%3Dihub

No a že cez čuchový nerv sa dostávajú látky z nosa priamo do mozgu sa vie už relatívne dávno, hľadá sa súvis medzi znečisteným ovzduším a napr. Alzheimerom resp. Parkinsonovou chorobou. Viď link:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4745908/

Takže, v medicíne platí jedno dôležité pravidlo, že vyšetrovacia metóda alebo terapeutický postup nemôže byť rizikovejší ako samotný zdravotný stav pacienta.

A kto sa cíti po testovaní lepšie, pre toho bol test správne indikovaný.

Nad všetkým však bdie duch v zmysle energie, aj nanočastice tak musia pristúpiť na pravidlá vlastnej DNA hostiteľa a tá sa z 98% riadi tým ako sa cítime, čo prežívame, čo si myslíme a aké hodnoty vo svojom vnútri vyznávame.

Prajem Vám a aj sebe víťazstvo nad sebou samým.

No tento boj sa nevedie proti, ale ZA!

Nebojuje sa proti špine, ale za čistotu, morálnu aj molekulárnu, nebojuje sa proti zlu ale za dobro, proti chorobe ale za zdravie, proti väzeniu ale za slobodu, proti hlúposti ale za múdrosť.

Nie proti tičinkám, ale ZA zdravé liečebné postupy.

“ZA” – to je cesta, po ktorej sa oplatí ísť, na ktorej sa oplatí zabojovať. Za prirodzenosť a skutočnú ľudskosť.