Správy z Východu

Informácie z vedeckého sveta venované neuropatickej bolesti a jej riešeniu „hmyzom“ pochádzajúcim z Ázie.

Definícia

Neuropatická bolesť je typ bolesti, ktorý na rozdiel od bežnej bolesti nevzniká ako dôsledok reakcie na fyzické poranenie, ale ako výsledok patologickej excitácie neurónov v periférnom alebo centrálnom nervovom systéme, ktoré sú zodpovedné za reakciu na telesné poranenie resp. poškodenie tela (normálna bolesť). Neuropatická bolesť môže byť spojená s abnormálnymi pocitmi (dyzestézia) alebo bolesťou spôsobenou podnetmi, ktoré za normálnych okolností bolesť nespôsobujú (alodýnia).

Príčina

Príčinou centrálnej neuropatickej bolesti môže byť mŕtvica, poranenie miechy, roztrúsená skleróza. Neuropatická bolesť je často spojená s diabetes mellitus, chronickým príjmom alkoholu, nedostatkom vitamínov, chronickými bolesťami chrbta, radikulárnou bolesťou, onkologickými ochoreniami.

Ale často špecifická príčina neuropatickej bolesti nemusí byť stanovená ani po vyšetrení v špecializovanom centre. Preto neuropatickú bolesť možno rozdeliť do dvoch kategórií: 

  1. Chronická bolesť s neuropatickými charakteristikami. 
  2. Neuropatická bolesť spojená so špecifickým stavom.

Neuropatická bolesť je obzvlášť závažným variantom chronickej bolesti, ktorá sa prejavuje intenzívnym pálením alebo bolesťami bodavého charekteru, ktoré trvajú dlho, až niekoľko mesiacov. Bolesť sa môže zhoršiť v noci alebo v pokoji. Pacienti opisujú bolesť ako pálenie, bodanie, bolesť, škrabanie, trhanie, mravenčenie.

Bolesti sa môžu vyskytovať spontánne, t.j. nie sú spojené s obvyklými provokujúcimi faktormi (pohyb, dotýkanie sa zóny bolesti), a bolesť sprevádzajú aj iné nepríjemné pocity (dysestézia). Bolesť môže byť sprevádzaná poruchami citlivosti, ako je parestézia (brnenie, zimomriavky, mravenčenie), hyperalgézia (nadmerná bolestivá reakcia na obvyklý stimul) a alodynia. Alodynia je stav, keď pacient pociťuje bolesť v reakcii na bežné podráždenie, keď jednoduchý ľahký dotyk, chlad alebo teplo vedú k vzniku alebo zintenzívnenia bolesti. Alodynia môže byť taká výrazná, že aj dotyk oblečenia je pre pacienta veľmi bolestivý. Aj ten najmenší vánok stačí na to, aby spôsobil silnú bolesť.

Bolesť je vždy sprevádzaná negatívnymi emóciami. Psychopatologické dôsledky neuropatickej bolesti zahŕňajú príznaky porúch nálady, úzkosti. Prevalencia depresívnych a úzkostných porúch u pacientov s neuropatickou bolesťou je najmenej dvakrát vyššia ako v bežnej populácii.

Farmakopunktúrna analgézia Scolopendrou – “Štípavicou”

Liek zo stonožky “Štípavice”, latinsky Scolopendra subspinipes mutilans (alias Čínsky červený had), moduluje zápalové faktory a reguluje faktory súvisiace s bolesťou. Upravuje aktivitu molekúl a mediátorov priamo v bunke. Preto sa zdá, že liečba Scolopendrou – Štípavicou pri neuropatických léziách má priaznivý účinok na neuropatickú bolesť moduláciou zápalových faktorov a zlepšením hyperalgézie a lokomotorického výkonu. Na základe experimentálnych výsledkov sa očakáva, že Scolopendra subspinipes mutilans bude jedným z kandidátov na liečbu ochorení periférneho nervového systému. Zdroj TU!

Ďaľšie výsledky ilustrujú, že neuropatická bolesť vo vývojových a udržiavacích štádiách je zmiernená liečbou Solopendrou, ktorú možno pripísať hlavne deaktivácii mikroglie a astroglie (štruktúry v mozgu a mieche). Okrem toho sa zistilo, že mikrogliálna inaktivácia sa čiastočne podieľa na prevencii neuropatickej bolesti v udržiavacej fáze. Zdroj TU!

Japonská „Štípavica“ a onkológia

Japonci po preskúmaní tohto hmyzu v laboratóriu zistili, že Scolopendra môže zmierniť mechanickú alodýniu vyvolanú oxaliplatinou. Jednoducho povedané, lieči bolesť po chemoterapii, ktorá poškodila nervové tkanivo. Okrem toho stonožka zosilňuje klonidínom indukovanú antialodýniu, čo umožňuje nižšiu dávku klonidínu bez významných vedľajších účinkov. Kombinácia Scolopendry a nízkej dávky klonidínu (Clonidine) poskytuje novú stratégiu na zvládnutie periférnej neuropatie vyvolanej chemoterapiou. Zdroj TU!

Depresiu u myší liečila stonožka

Farmakopunktúra liekom zo Scolopendry má zlepšujúci účinok na depresívne správanie, ktoré je sprostredkované ochranou nervových buniek a ich metabolizmu (v oblasti hipokampu). Myši,ktoré dostali liek nestrácali na váhe, nestratili chuť do jedla a v mozgu mali menej stresových zmien. Zdroj TU!


Termín konzultácie si môžete dohodnúť:
Mail: 1@hilarion.sk
FB: https://www.facebook.com/drsaling
Mobil / WhatsApp: +421 903 216 335


Viac informácii aj o farmakopunktúre na Blogu – https://www.hilarion.sk/category/farmakopunktura/.

Zdroje: