Pohyb figúrok a pravidlá šachu 

 

 

                                                     Šach, Šachmat a Pat

Situácia šach je taká situácia v šachovej partii, keď je priamo ohrozený kráľ

V prípade, že jeden z hráčov dostal šach, musí v nasledujúcom ťahu pohnúť tak, aby sa šachu zbavil. Vo všeobecnosti existujú tri možnosti:

  • pohnúť kráľom na políčko, ktoré nie je ohrozené
  • pohnúť inou figúrkou tak, aby zakryla kráľa
  • vyhodiť súperovu figúrku, ktorá dáva šach

V tomto prípade čierny kráľ je  ohrozovaný bielou vežou.

Šachmat alebo šach-mat alebo mat je situácia v šachu, keď je kráľ ohrozený a po ľubovoľnom ťahu by bol ohrozený tiež. Hráč, ktorého kráľ dostal mat, partiu prehral.

V tomto prípade čierny dostal mat a prehral

Pat je postavenie v šachu, v ktorom jeden zo súperov nemôže ťahať napriek tomu, že je na rade, pričom jeho kráľ nie je v šachu. Keď vznikne pat, partia sa končí remízou.

Biely je na rade a nemôže sa pohnúť kráľom.

                                                       Pešiak 

 Začínajúca pozícia pešiakov.

Pešiak sa počas prvého ťahu môže posunúť vpred o jedno alebo o dve políčka, ale počas zvyšku hry sa môže posúvať iba o jedno políčko v pred. Pokiaľ sa pešiak dostane na opační koniec dosky, hráč ho môže vymeniť za strelca, jazdca,vežu alebo dáma.

Pešiak môže vyhadzovať figúrky iba o jedno políčko vpred diagonálne. V tomto prípade biely pešiak môže vyhodiť vežu alebo jazdca ale nemôže sa pohnúť priamo vpred kvôli strelcovi ktorí mu tomu bráni.  

Pokiaľ pri dvojkroku prechádza cez políčko kontrolované súperovým pešiakom, súper ho môže vziať ťahom en passant.

v tomto prípade biely pešiak môže vyhodiť čierneho.

                                              Kráľ

Začínajúca pozícia kráľa.

Kráľ sa môže pohybovať o jedno políčko v  ľubovolnom smere ak dané políčko nieje ohrozené.

Rošáda je jediný ťah v šachu, keď hráč ťahá súčasne dvomi figúrkami. Ide o ťah kráľom a súčasne vežou. Rozlišuje sa malá rošáda, ak sa rošáda vykoná na strane veže kráľa alebo veľká rošáda na strane veže dámy. Účelom rošády je premiestniť kráľa do bezpečnejšej oblasti a zároveň vyvinúť vežu. Kráľ sa posúva o dve polia smerom k veži a veža sa premiestni na pole vedľa kráľa, na opačnú stranu, než na ktorej bola. Rošádu nemožno vykonať, ak je kráľ v šachu, ak by prechádzal cez ohrozené pole, ak by bol v šachu po vykonaní rošády, ak by bolo medzi kráľom a vežou obsadené pole alebo ak hráč kráľom alebo danou vežou už predtým ťahal.

                                                Dáma

Začiatočná pozícia dámy.

Dáma a môže pohybovať v ľubovolnom smere o akékoľvek množstvo políčok.  

                                                   Veža

Začiatočná pozícia veží.

Veža sa môže pohybovať vertikálne alebo horizontálne o akékoľvek množstvo políčok.

                                                  Strelec

Začiatočná pozícia strelcov.

Strelec sa môže pohybovať diagonálne o akékoľvek množstvo políčok.

                                             Jazdec

Začiatočná pozícia jazdcov.

Jazdec, hovorovo nazývaný aj kôň, je v šachu jedinou figúrkou , ktorá môže skákať ponad iné figúrky. Pohybuje sa v tvare písmena L a jeho zrkadlových obrazov, dve polia jedným smerom horizontálne alebo vertikálne a jedno pole druhým smerom.

Zaujímavé šachové partie

Míša Osipov (3r) vs Anatolij Karpov 

Magnus Carlsen vs Alexander Morozevich

Majstrovstvá sveta 2012 v Astene, Kazachstan