Zistil som práve dnes, že už deti v škole majú príležitosť spoznať zákonitosti života!

V zaujímavom rozhovore s 13 ročným synom sme hľadali príklady kondenzácie v živote okolo nás, kapitola „Premena plynu na kvapalinu“! Je to učivo fyziky 7 ročníka. Strana 32. Úžasná záležitosť – toto skvapalňovanie. Nasmiali sme sa!

V priestore nad odparujúcou sa vodou je veľké množstvo vodnej pary, ktorá sa ochladí a premieňa sa späť na kvapky vody.“ Hm. Tak vzniká rosa, hmla aj dážď! Tak funguje klimatizácia a je to tak blízko od obľúbenej destilácie, ale to je už strana 34.

So synkom sme obaja jednoznačne uznali, že nám ľuďom je najbližšie vyparovanie z našich vlastných ľudských hláv, i keď vidieť priezračný čistý obláčik nad hladinou je ľahšie nad hrncom s vodou ako nad človekom. Nuž ale existenciu tohto druhu výparov uznala aj moderná veda. Fyzika patrí medzi ne!

Takže ďalej sme sa sústredili na kondenzáciu a skvapalnenie tohto druhu nami uznaných výparov. Nápoj sme nazvali „Elixír osudu“! Pretože nám bolo hneď jasné, že pojem „Elixír života“ nie vždy korešponduje v praktickom živote s tým, čo by sme od neho očakávali. Niekedy sa tvárime, že pijeme niečo medzi octom a vodou z kapusty.

Smiech vypovedal za všetko, pramenil viac menej z poznania, že je síce naozaj možné, aby „Elixír osudu“ bol zároveň „Elixírom života“.  To by však predpokladalo priezračnú tekutinu, a uvolnené čiastočky z čistej resp. živej vody, teda hlavu plnú živých a čistých myšlienok!

Podľa toho, aký nápoj človek pije, taký je výraz jeho tváre, existuje nápoj povznášajúci, nápoj posilňujúci aj liečivý, o tom by sa malo písať hlavne na týchto stránkach a aj nápoje ziskuchtivé a chamtivé a možno aj preháňadlá (smiech)!

Ale čo tak skvapalniť obláčiky nad nami do nápoja odvahy, porozumenia alebo lásky!!  My musíme len povariť a nechať odpariť, skvapalňuje už sám Vesmír, tlakom a teplotou, ako sa píše v tejto učebnici.

No a čo s tým, ak sú tieto nápoje určené inému človeku, tak či tak ich bude piť ten, kto ich navaril! Prečo? Strana 36. Modelovanie dažďa, alebo kolobeh vody v prírode. Všetko sa vracia k svojmu počiatku. A tu pozor na kyslé dažde, tiež nepršia len tak a hoci kde!

Popriali sme si zdar pri varení, čo najčistejších a najchutnejších nápojov, pretože sa týkajú nielen nás samých, ale celej našej rodiny a aj mesta, v ktorom žijeme, vlastne celej krajiny!

A vy ako, ovládate fyziku 7 ročníka aj v praxi? Také jednoduché pre 13 ročné deti a také vzdialené nám dospelým!

S pozdravom Juraj Šaling.