Ženské popoludnie pri káve!

Téma dňa: Ako si pomôcť pri nepríjemných pocitoch

Oddychové stretnutia žien so zaujímavými témami týkajúcimi sa ich života z oblastí:

  • krásy
  • sebapoznania
  • zdravia
  • pohybu
  • detí
  • rodiny
  • partnerských vzťahov
  • psychológie

S kým?

Mgr. Monika Šalingová
monika@hilarion.sk
0903 216 325

Kde?

Reštaurácia DUVOX
Kriváň 479
(pri kruhovom objazde)
962 04 Kriváň

Kedy?

4.6.2018 o 17:30

Za koľko?

5 €