Dobrý deň,

táto informácia bola reakciou na situáciu v čase začiatku epidémie Coronavírusu v marci 2020 ako 1. pomoc a doplnok k videám 

Reflexná terapia nosa a Reflexná terapia priedušiek

Videá vznikli spontánne, v čase medzi vyšetreniami pacientov ako odpoveď na podnety, obavy a otázky pacientov našej ambulancie. Mali a majú za cieľ poskytnúť informácie a rady za účelom podpory zdravia a imunity bežne dostupnými prostriedkami v domácich podmienkach resp. v podmienkach karantény.

Rozšírenú a podrobnejšiu informáciu zasielame automaticky po zadaní e-mailu.

Marec 2020