Preambula k Deklarácii COVID-19

Ľudstvu bola vyhlásené bezprecedentná globálna “vojna”, a náš nepriateľ je koronavírus. Ide o nové ochorenie. “Poľom boja” sa stali nemocnice, a našimi “vojakmi” sú zdravotnícki pracovníci. Aby sme mohli v tejto vojne zvíťaziť, musíme zabezpečiť potrebné zdroje a podmienky, výmenu skúseností, technické prostriedky a poznatky. Musíme uveriť, že nemocnica, dnešné “pole boja”, je miesto, kde my porážame vírus, a nie on nás.

Správa pre prevenciu a liečenie Covid-19
Lekárska fakulta univerzity v Če-ťiang (Čína)

A je to naozaj tak?? Je vírus náš jediný nepriateľ?

Miesto “vojny s Covid-19” je namieste prijať fakt, že jeho existencia len odhaľuje problémy, ktoré boli pre nás rizikom už dávno pred ním. “Pandémia informácii” o tom, ako nový vírus-zabiják spôsobuje extrémne ťažkú pneumóniu (zápal pľúc) sa valí od všadiaľ dennodenne. Hrôzostrašné štatistiky a povedomie nebezpečenstva o ani nie agresívnom a ani nie smrteľnom víruse dosahujú exponenciálny rast. Ak obrátime pozornosť k overeným faktom, vyvstane otázka:

Prečo?

Pre túto chvíľu opomenieme témy sociálneho inžinierstva, politických opatrení a snáh, taktiež opomenieme ekonomické záujmy rôznych výrobcov.

Takže, k medicínskej otázke:

Prečo u niekoho po stretnutí s koronavírusom k týmto reálnym tragédiám dochádza a prečo u väčšiny nie??

Prichádza odpoveď, že o tom rozhoduje stav organizmu a nie vírus. A čo je to potom, za biedny stav organizmu človeka, že umožňuje vírusu spúšťať samo-zničujúce procesy v ľudskom tele?

Nie, nie je to nič nové, je to starý známy fakt, ktorý “experti” poznajú pod názvom “vegetatívna dysregulácia”, ľudskou rečou – porucha funkcie riadenia na úrovni autonómneho nervového systému. Táto “vegetatívna dysregulácia” je ako plávajúci obrovský ľadovec, ktorý má mnoho vrcholov, jedným z nich je kardio-vaskulárne ochorenia, druhým je cukrovka, tretím obezita, štvrtým alergia, piatym degeneratívne ochorenie, šiestym onkologické ochorenia, atď. No a jedným z prejavov poruchy riadenie na úrovni autonómneho nervového systému sú prejavy sprevádzajúce koronavírusovú infekciu.

K tragickým následkom však nedochádza len samotnou poruchou riadenia na úrovni nervovo-hormonálneho riadenia v samotnom ľudskom organizme. Ale podieľ na utrpení má aj strata humánnych hodnôt v zdravotníctve ako takom. Je to lož, že za stav v zdravotníctve je zodpovedné slabé financovanie. Za úpadok je zodpovedná strata morálky a obyčajná ziskuchtivosť.

Vedomosti o prepojení nervového, hormonálneho a imunitného systému sa učia bežne, no v liečebnom procese sa pravdepodobne “zámerne” opomínajú. Pandémia dnes odhalila okrem iného aj pripravenosť zdravotného systému, resp. ľudí v ňom pracujúcich podriadiť sa ekonomickým záujmom za cenu straty ľudskosti a odbornej spôsobilosti na všetkých úrovniach.

Späť do “Arény koronavírusovej pandémie”:

„Nástup“ koronavírusu do pandemickej a aj informačnej arény prinútil vedcov a lekárov bližšie sa pozrieť na to, čo sa deje v tele infikovaných ľudí na molekulárnej úrovni, avšak tých infikovaných ľudí, ktorí sú aj chorí a majú príznaky ochorenia.

Naozaj však vidíme čo sa deje?

Javí sa to tak, že opäť úplne do dôsledku nie, všetko je ako vždy – podriadené finančnému záujmu, ktorý tu bol a je. (testy, vakcíny, lieky, protilátky)

Posledne na potlačenie syndrómu koronavírusovej infekcie vedci navrhli vo vode rozpustné fragmenty proteínových protilátok (Fc – fragmentová konštanta). Výhodou Fc je to, že cirkulujú v krvi a pevne sa viažu na proteínové receptory cytokínov. Tým sa potlačí škodlivý účinok cytokínov  (zastaví sa tzv. “Cytokínová búrka” – čo je prejav vegetatívnej dysregulácie) v prípade infekcie koronavírusmi. Tento prístup je v laboratórnych experimentoch na myšiach dobre preverený … “

A autonómna dysregulácia? Ktorá vedie k neadekvátnemu správaniu granulocytov, spusteniu kaskády reakcií (“Cytokínová búrka”) … syndrómu generalizovanej vaskulitídy a následného zápalu viacerých orgánov … – tu vedecký pohľad a odpoveď chýba. Otázka teda znie, po nasadenej liečbe budú títo ľudia rovnako zdraví a odolní voči infekcii?

Znamená to teda, že vyplavenie cytokínov pri jemnom, neagresívnom víruse SARS-2 (80% ľudí si to ani nevšimne, alebo ho ľahko toleruje), lekári potlačia škodlivé účinky cytokínov účinnými „proteínovými protilátkami“. A ďalej?

V médiách sa objavila už v marci 2020 triezva, no dodnes nezodpovedaná otázka.

Ako nový koronavírus zabíja a prečo robí zdravotne postihnutú osobu invalidom?

Ako vytvára krvné zrazeniny, nedostatok kyslíka vo viacerých orgánoch, zápalový syndróm viacerých systémov … ako ničí pľúca, myokard, mozog, obličky, pečeň …? Odpoveď dnes znie:

Nijako! Jednoducho to nerobí!!

Ľudské telo sa každú minútu stretáva s vírusmi, baktériami v obrovskom počte, podľa bežných ľudských predstáv a v tom, akokoľvek sa to môže zdať zvláštne, existuje záruka ľudského zdravia – takto fungujú regulačné systémy.

Všetky patologické poruchy, ktoré vedú k smrti a invalidizácii človeka, keď sa jeho organizmus stretne s vírusom – v podstate akýmkoľvek, vykonajú jeho vlastné, neadekvátne reagujúce granulocyty a aj trombocyty!

A ľudia budú zomierať, kým nebude finančný záujem odstrániť dôvody masívneho uvoľňovania cytokínov, t.j. odstrániť príčinu, prečo sa trombocyty a granulocyty dostávajú do stavu neadekvátnej reakcie, ktorá zabíja osobu, ktorá je dovtedy považovaná za zdravú z pohľadu zdravotnej starostlivosti. Ale ona zdravá nie je!!

Problém nie je vírus, ale ľudský organizmus.

Ľudí nezabíja vírus, ale ich vlastná (Neuro-) VEGETATÍVNA DYSREGULÁCIA.

Štatistika úmrtnosti a zdravotných postihnutí, ekonomické straty, beznádejnosť situácie na jednotke intenzívnej starostlivosti a potom aj prijímanie lekárskych a sociálnych opatrení prinútili vedcov bližšie sa pozrieť na to, čo sa deje v tele infikovanej osoby na molekulárnej úrovni, na systematickú dysreguláciu troch systémov – nervového, endokrinného a imunitného, najmä v gastrointestinálnom trakte, v trombocytoch (serotonínová dysregulácia), v granulocytoch (bielych krvinkách) a na membránach červených krviniek, atď. Finančné prostriedky sú oveľa výhodnejšie investované, ak sú investované do technológií, ktoré eliminujú vegetatívnu dysreguláciu. No bez obnovy morálky a humánnych hodnôt, v slovenčine máme na to pekný výraz – ľudských cností, to nie je možné.

Pozrime sa na to, aké sú prejavy neuro-vegetatívnej dysregulácia na úrovni III.mozgovej komory – prejavy, ktoré tak veľmi pripomínajú symptomatológiu komplikácií koronavírusovej infekcie.

Prejavy neuro-vegetatívnej dysregulácie na úrovni III. mozgovej komory:

  1. Zimnica – porucha termoregulácie
  2. Reakcia na chlad – porucha termoregulácie
  3. Strata čuchu a chuti
  4. Poruchy trávenia
  5. Poruchy spánku
  6. Celková slabosť

Mnoho ľudí, ktorí ochoreli na koronavírusovú infekciu po úplnom vymiznutí klinických príznakov COVID-19, sa sťažuje na zimnicu resp. pocit chladu bez ohľadu na počasie. Pacienti často berú túto komplikáciu ako opätovné ochorenie a začnú znova užívať lieky. Keďže však testy na COVID-19 ukazujú neprítomnosť koronavírusu v tele týchto pacientov, vedci dospeli k záveru, že hovoríme o poruchách v centrálnom nervovom systéme, ktoré spôsobuje poškodenie napr. termoregulačného centra.

No títo pacienti majú okrem zimnice aj iné príznaky viazané na poruchy v oblasti III. mozgovej komory, t.j. miesta, kde k poruche vegetatívnej dysregulácie dochádza. Vedci a odborníci prejavy ochorenia preštudovali, vedia patogenézu (príčinu) a aj kde dochádza k primárnemu narušeniu, v tomto prípade ide o oblasť III. mozgovej komory.

Lekári dnes majú len obmedzené možnosti metódami hradenými zo zdravotného poistenia, ako sa „dostať“ tam, resp. ovplyvniť miesto kde je pôvod samotnej patológie. Existujú tisíce takýchto situácií u „klasikov“ na klinikách a v nemocniciach. Nie je to niečo nehodné pre civilizovanú spoločnosť s humánnymi zásadami ochrany zdravia jej občanov?

V modernej medicíne sa už objavili vysoko účinné technológie, ktoré vám umožňujú „dostať sa“ k patológii vo všetkých lekárskych špecializáciách a dokonca úplne ich vyliečiť (!), ale ktoré nie sú v systéme zdravotnej starostlivosti a neexistujú mechanizmy na ich sprístupnenie občanom. Bohužiaľ.

Pacienti, ktorí sa sťažujú na výskyt zimnice, cítia sa slabý, nemajú dlhodobo chuť alebo čuch, nie sú chorí na infekciu, majú prejavy autonómnej dysregulácie (poruchu riadenia autonómneho – vegetatívneho – nervového systému). V jej liečbe sa uplatňuje séria techník pre celý komplex symptómov vegetatívnej dysregulácie (kde výskyt zimnice je len jedným z prejavov, ktoré v súčasnosti endokrinológia zdôrazňuje).

Cieľ je nervový systém, cieľ je mozog!

Zdroje: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ner.13172, https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2773108, https://www.jns-journal.com/article/S0022-510X(20)30281-1/fulltext, https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2009-4/nadory-tretej-mozgovej-komory-33141, https://twitter.com/cameronks?s=20, https://twitter.com/gattinon?s=20, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31324557/, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32957797/ a mnoho ďaľších …