História kórejskej vedy z pohľadu slovenskej alternatívy 

Ciele článku:

Cieľom tohto článku, je predstaviť históriu a typy kórejskej farmakopunktúry v Južnej Kórei, odkiaľ pochádza dnes už nežijúci “učiteľ” autora blogu. A informovať o trendoch súčasného výskumu.

Metódy skúmania

Farmakopunktúrne štúdie boli vyhľadávané pomocou siedmich domácich a zahraničných vyhľadávacích databáz. Vybrané štúdie boli rozdelené na históriu farmakopunktúry, druhy a vlastnosti farmakopunktúry, typy výskumu a experimentálne a klinické štúdie a následne boli rozdelené podľa roku vydania, typu farmakopunktúry a typu ochorenia.

Farmakopunktúru možno rozdeliť do hlavných skupín: meridiánová farmakopunktúra, farmakopunktúra ôsmich Ki, farmakopunktúra liekmi rastlinného a živočíšneho pôvodu a farmakopunktúra pomocou ženšenu, čo je najčastejšia jednozložková farmakopunktúra. 

V experimentálnych a klinických štúdiách sa hodnotili ochorenia pohybového aparátu, testy toxicity a bezpečnosti, protirakovinové účinky, choroby nervového systému,  ochorenia autonómnych nervov. Včelí jed bol najčastejšie používanou farmakopunktúrou v štúdiách mechanizmov. Farmakopunktúra sa používala najmä na liečbu chorôb pohybového ústrojenstva.

Farmakopunktúra a jej štúdie dosiahli v Kórei veľký pokrok. Štúdie o farmakopunktúre včelím jedom a jeho vplyve na pohybový aparát boli najčatejšie.

Tak o čo vlastne ide

Farmakopunktúra je nová akupunktúrna liečba v tradičnej kórejskej medicíne (TKM), ktorá kombinuje akupunktúru založenú na teórii meridiánov a bylinnú medicínu založenú na teórii Qi (Ki). Pri armakopunktúre sa vstrekuje extrakt z bylinnej medicíny resp. fytoterapie do akupunktúrnych bodov súvisiacich s chorobami, citlivých resp. reflexných bodov alebo biologicky aktívnych bodov na základe teórie meridiánov. Farmakopunktúra lieči choroby úpravou funkcie a zlepšením stavu organizmu.

„Aqua-akupunktúra“ bola vyvinutá v Číne a používa sa od 50. rokov minulého storočia. Považuje sa za pokročilú formu, pretože ako liečivá sa použili bylinné lieky ako aj všetky druhy liekov, ktoré sa môžu podávať intramuskulárne, od bylinných liekov po západné lieky. Rôzne experimenty študovali AA ako spojenie čínskej a západnej medicíny; avšak v štúdiách zahŕňajúcich „Aqua-akupunktúru“ má teória tradičnej čínskej medicíny tendenciu byť hodnotená zle. Na rozdiel od toho je farmakopunktúra v Kórei spojená výlučne s TKM, tj teóriami meridiánov, tradičnými bylinnými receptúrami a teóriami Qi (Ki) a aromaterapiou, pretože právne predpisy bránia lekárom TKM používať západné lieky. Cieľom tohto článku je predstaviť históriu kórejskej farmakopunktúry a typy kórejskej farmakopunktúry a informovať o trendoch vo výskume kórejskej farmakopunktúry.

História farmakopunktúry v Južnej Kórei

Presný vznik farmakopunktúry v Kórei nie je známy, ale predpokladá sa, že farmakopunktúra sa používala od začiatku 20. storočia na základe správy o farmakopunktúre v novinách Kwonup v roku 1914. V knihe „Magická medicína (神藥)“ Il-Hun Kim tvrdil, že farmakopunktúra, ako napríklad injekcia troch pokladov (三寶注射), bola používaná pred rokom 1945. Popisuje nielen dávkovanie a indikácie chorôb, ale aj výrobné metódy injekcie troch pokladov. Zavedené boli aj injekcie včelieho jedu a hadieho jedu. Kimova injekčná metóda sa ukázala byť začiatkom farmakopunktúry a poskytla vodítko, pre rôzne liečebné metódy v kórejskej medicíne.

Skutočný výskum farmakopunktúry v Kórei začal Sang-Chun Nam začiatkom 60. rokov 20. storočia. Potom, čo urobil výskum extrakcie surových bylín a živočíšnych produktov, publikoval „Meridian Injection Treatment“ v Korean Pharmaceutical Industry News v roku 1965, po ktorom v roku 1967 publikoval „Meridian, Volume 1“. Potom neustále publikoval knihy a články, ktoré informovali o pokrokoch v jeho teórii . Podstatu meridiánu definoval šiestimi modalitami vetra, chladu, tepla, vlhka, sucha a ohňa, a tak tvrdil, že našiel pravú podstatu meridiánu. Meridiánové pole klasifikoval podľa meridiánovej reakcie do šiestich typov, vietor, požiar,, teplo, sucho, chlad a vlhko.. Han-Seong Kim publikoval „Praktický výskum o analgetickom účinku semena Ziziphi spinosae“ v roku 1978 a pokúsil sa spopularizovať farmakopunktúru medzi kórejskými lekármi.

Jung-Un Kim vo svojej knihe „Miraculous Pharmacopuncture Treatment“ začal v roku 1980 používať vo farmakopunktúre extrakty z rastlinných receptúr založených na princípoch Tradičnej kórejskej medicíny a 8 Ki. Výsledkom jeho práce je, že farmakopunktúru možno aplikovať na liečbu pacientov s rôznymi ochoreniami. Odvtedy sa farmakopunktúrna terapia praktizuje na klinikách kórejskej medicíny a bolo publikovaných mnoho výsledkov výskumu. Možno konštatovať, že farmakopunktúrna terapia sa v Kórei rýchlo rozvinula.

Od založenia Kórejského farmakopunktúrneho inštitútu (KPI) v roku 1990 sa vykonalo veľa vedeckého výskumu.

Typy farmakopunktúry

Meridian field pharmacopuncture (MFP) je jedinečná teória a liečba vyvinutá Sang-chun Namom na základe klinických skúseností a výskumu. MFP je terapia, pri ktorej sa vstrekujú liečivá prírodného pôvodu, do oblasti meridiánov na prevenciu chorôb a na liečbu pacientov s týmito chorobami. 

Osemprincípová farmakopuktúra (farmakopunktúra 8 Ki) je metóda liečby chorôb pomocou farmakopunktúry liečivom destilovaným a extrahovaným z bylín na základe ôsmich princípov kórejskej medicíny, Yin/Yang, interný/vonkajší, chlad/teplo a nedostatok/nadbytok a na diferenciácii syndrómov kórejskej medicíny. Liečivo sa vstrekuje do poplachového bodu, transportného bodu, iných dôležitých akupunktúrnych bodov súvisiacich s ochorením a biologicky aktívnych bodov určených na liečbu chorôb. (Typy farmakopunktúry – viac info: http://www.pharmacopuncture.co.kr/sub_eng/sub_2_2_1.html)

Včelí jed – nie je jed, ako jed

Farmakopunktúra včelím jedom je liečba spájajúca stimuláciu akupunktúry a farmakologické pôsobenie včelieho jedu extrahovaného z vačku živej včely medonosnej (Api mellifera), pričom upravený včelí jed sa vstrekuje do akupunktúrnych bodov. Táto terapia vykonávaná v západných krajinách vo všeobecnosti vstrekuje včelí jed subkutánne do oblasti bolesti alebo na spúšťacie body, zatiaľ čo upravený včelí jed (zbavený alergénov) v Kórei sa aplikuje nielen na spúšťacie body a oblasti bolesti, ale aj na akupunktúrne body, ktoré sa vyberajú pomocou diagnózy na základe diferenciácie syndrómu. Aj malé množstvo včelieho jedu môže poskytnúť veľký stimul a vyvolať anafylaktický šok alebo kritické zranenie. Preto je potrebné pred klinickou aplikáciou získať správne protokoly na používanie a zručnosti na ochranu pred možnými vedľajšími účinkami. Bolo zistené, že dealergizovaný a upravený včelí jed má protizápalový, analgézny, antipyretický účinok, aktivuje krvné bunky, má antikonvulzívne účinky a posilňuje imunitu, ako aj iné. Používa sa na liečbu autoimunitných ochorení, rakoviny, bolestivých ochorení a ochorení pohybového aparátu, ako je lumbálna spinálna stenóza, herniácia medzistavcovej platničky, artritída, neuralgia, syndróm myofasciálnej bolesti, zamrznuté rameno atď. (POZNÁMKA: My včelí jed v klasickej podobe nepoužívame, ak, tak len tak upravený, že nemôže alergiu vyvolať.)

Farmakopunktúra, ktorá bola vyvinutá na zníženie vedľajších účinkov včelieho jedu, ako je anafylaktický šok, používa upravené liečivo zo včelieho jedu, ktoré obsahuje účinnú látku Melittín. Alergény s vysokou molekulovou hmotnosťou ako fosfolipáza A2 (PLA2) a ďalšie peptidy s molekulovou hmotnosťou vyššou ako 10 000 sa odstránia pomocou techniky separácie proteínov, gélovou filtráciou. Nielenže má použitie takto upraveného včelieho jedu za následok menej lokálnych alergických a systémových reakcií ako neupravený jed, ale účinok je rovnako dobrý alebo dokonca lepší ako účinok neupraveného jedu. Môže byť injikovaný do väčšiny akupunktúrnych bodov.

Bohatá placenta

Farmakopunktúra pomocou extraktu a hydrolyzátu z tkaniva klkov placenty. Vo všeobecnosti sa vstrekuje do hlavných akupunktúrnych bodov meridiánov, alarmového bodu a transportného bodu na liečbu chorôb. Placenta obsahuje estradiol, progesterón, acetylglukozamín, D-galaktózu, manózu, aminokyseliny, bunkové rastové faktory, interferóny, interleukíny, faktory stimulujúce kolónie, rôzne hormóny a prekurzory atď. Je známe, že účinkuje na podporu rastu, prevenciu infekcií, zvýšenie odolnosti a zlepšenie funkcie pečene. Aplikuje sa na liečbu pacientov s dysmenoreou, poruchami spánku, astmou, atď.

Liek zo stonožky nielen na neuropatiu

Farmakopunktúra extraktom z obrovskej stonožky (Scolopendra subspinipes mutilans), ktorej hlava, nohy a chvost boli odstránené. Liečebná metóda spája stimuláciu poskytovanú akupunktúrou s farmakologickým pôsobením extraktu získaného zo stonožky. Stonožka obsahuje toxíny, ako sú histamín a hemolytické proteíny, ktorých hlavnými zložkami sú alanín, glycín, kyselina glutámová a 16 druhov aminokyselín, ako je prolín, arginín, asparagín, serín atď. Obsahuje tiež tyrozín, leucín, kyselinu mravčiu, olej, cholesterol atď. Avšak hlava, nohy a chvost, ktoré obsahujú toxín, sú pred extrakciou odstránené a mastný olej je eliminovaný počas extrakčného procesu. Farmakopunktúra liekom zo stonožky sa používa na liečbu neuropatie, zápalových ochorení, herniácie bedrovej medzistavcovej platničky, neuropatickej bolesti atď., pretože farmakologické účinky zahŕňajú centrálnu inhibíciu, protizápalové, analgetické, antispazmové a antibakteriálne účinky, zníženie krvného tlaku, zlepšenie krvného obehu a reguláciu imunity. Pred procedúrou  sa musí vykonať kožný test. Vstrekuje do ashi bodov primárnej bolestivej oblasti, primárnych bodov prislúchajúcich špecifickým ochoreniam, alarmových a transportných bodov a piatich fázových (transportných) bodov.

Ženšen – Panax ginseng – Všehoj ázijský

Farmakopunktúra horským ženšenom je typická jednozložková farmakopunktúra široko používaná na kórejských lekárskych klinikách. Ide o nový typ farmakopunktúry liekom, ktorý je destilovaný a extrahovaný zo ženšenu horského. Liek obsahuje flavonoidy, ako je kvercetín, hesperidín a antokyanidín a seskviterpén. Uvádza sa, že aromatické látky ženšenu nemajú žiadnu toxicitu, majú antioxidačné a protirakovinové účinky, inhibujú rakovinové metastázy. 

Výskum v Kórei – Kórejský inštitút pre farmakopunktúru

V roku 1990 bol založený Kórejský inštitút pre farmakopunktúru, čo viedlo k stále väčšiemu výskumu. Robili sa rôzne experimenty s cieľom nájsť rôzne zložky v bylinných a živočíšnych extraktoch používaných na farmakopunktúru. Po tom, čo sa farmakopunktúra etablovala ako kórejská liečba, boli od roku 2007 publikované rôzne klinické kazuistiky alebo série prípadov. Spomedzi klinických štúdií predstavovali kazuistiky najvyšší počet (67,5 %), po ktorých nasledovali randomizované kontrolované štúdie – RCT (16,4 %) a non-RCT (13,9 %).

Najbežnejšími experimentálnymi štúdiami bolo testovanie rôznych liekov rastlinného a živočíšneho pôvodu aplikovaných do biologicky aktívnych bodov. Bolo otestovaných veľké množstvo rôznych bylín a liekov živočíšneho pôvodu na použitie vo farmakopunktúre.

Ochorenia skúmané v experimentálnych štúdiách, v zostupnom poradí frekvencie, boli choroby pohybového ústrojenstva, choroby nervového systému, choroby obehovej sústavy, endokrinné choroby, urogenitálne choroby, choroby tráviaceho traktu atď. 

Okrem toho sa skúmala toxicita a bezpečnosť; protirakovinové, protizápalové a antioxidačné účinky; boli študované poškodenia pečene. Choroby študované v klinických štúdiách, v zostupnom poradí frekvencie, boli choroby pohybového ústrojenstva, choroby nervového systému, kožné choroby, urogenitálne choroby, choroby dýchacích ciest, choroby obehovej sústavy, duševné poruchy atď.; skúmali sa aj toxicita a bezpečnosť, autonómne nervové funkcie, protirakovinové účinky a telesné reakcie. Najviac skúmanými chorobami boli teda choroby pohybového ústrojenstva a ochorenia nervového systému.

Koniec koncov

Po objavení sa a šírení informácií o farmakopunktúre sa od konca 90. rokov minulého storočia aktívne uskutočňujú štúdie o farmakopunktúre. Hoci história je krátka, pokrok bol veľký. Štúdie, ktoré hľadali rôzne zložky v živočíšnych a bylinných extraktoch používaných na farmakopunktúru, boli na domácej pôde početné. Pretože sa farmakopunktúra podáva injekčne, vykonalo sa mnoho testov toxicity a bezpečnosti. Ochoreniami, ktoré sa najčastejšie riešili v experimentálnych a klinických štúdiách, boli ochorenia pohybového aparátu, pretože väčšina pacientov, ktorí navštívili kliniky Tradičnej kórejskej medicíny, trpela ochoreniami pohybového aparátu.

Farmakopunktúra je jedným z unikátnych spôsobov liečby v Tradičnej kórejskej medicíne a má silný potenciál pre ďalší rozvoj. Podľa súčasného výskumu sa môže aplikovať na liečbu rôznych chorôb. 


Termín konzultácie si môžete dohodnúť:
Mail: 1@hilarion.sk
FB: https://www.facebook.com/drsaling
Mobil / WhatsApp: +421 903 216 335


Viac informácii aj o farmakopunktúre na Blogu – https://www.hilarion.sk/category/farmakopunktura/.

Zdroje: