Ako človek vníma a spracováva informáciu

Dnes sme síce v po-stresovej fáze II. vlny, avšak koľko je ich ešte pred nami vie len ten, kto sa v ich vytváraní vyžíva. Ohlásená III. vlna vnáša nový medicínsky termín a tým je, predtraumaticko-postraumatická stresová porucha, t.j. následky toho, ako človek vníma a spracováva informáciu, že bude zle. Zle nebude, zle už je. Pretože sa pocity strachu, hnevu a drásajúceho nepokoja striedajú s pocitmi tupej beznádeje a/alebo falošnej nádeje prinášajúcej opäť len tuposť, sklamanie a prestupovanie z nohy na nohu nevediac, či je človek ešte na daždi alebo už pod odkvapom. A nech je zvolené riešenie akékoľvek, vo väčšine nastáva únava. Fyzická i psychická.

A pritom, charakter vĺn bude presne taký, aké je vedomie tých, pre koho sú vlny určené, a tak sa aj skončia. Ako spieva Aneta Langerová: „Už se zas v tvých mořích topím, pod hladinou schází dech, tak to bejvá, tak to bejvá“ … A prečo „schází dech“? Pretože sa bunkám nedostáva kyslík. A prečo sa bunkám nedostáva kyslík? Pretože sú v oxidačnom strese a na dôvažok, neuroinflamácia (zápal v nervovom tkanive) tento stav ešte zhoršuje. Skôr ako sa trpiaci dopracuje k „spásonosným myšlienkam a morálnejšiemu vedomiu“, môže si dať čaj! Z čoho? No, napr.: … z extraktu klinčeka, papriky, bazalky, granátového jablka, žihľavy a iných rastlín …

Tu je o tom vedecká štúdia: Zvýšený oxidačný stres v prefrontálnej kôre ako spoločná vlastnosť depresívnych a PTSD syndrómov: Účinky štandardizovaného bylinného antioxidantu  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8086427/

Depresia a posttraumatická stresová porucha

Depresia a posttraumatická stresová porucha majú spoločné mozgové mechanizmy a liečebné stratégie. V súčasnosti dramaticky sa vyvíjajúci stav COVID-19 nevyhnutne vedie k stresu, psychickej traume, vysokému výskytu depresie a postraumatickej stresovej poruchy. Bylinná medicína sa zdá byť účinnou a bezpečnou liečbou s menším počtom vedľajších účinkov ako klasické farmaceutiká, ktorá je cenovo dostupná v krajinách s nízkymi príjmami. V súčasnosti oxidačný stres a neuroinflammácia priťahujú zvýšenú pozornosť ako dôležité mechanizmy depresie a postraumatickej stresovej poruchy. Skúmali sme účinky štandardizovaného bylinného koktailu, extraktu klinčeka, papriky, bazalky, granátového jablka, žihľavy a iných rastlín, ktorý bol navrhnutý ako antioxidačné ošetrenie v myších modeloch MD a PTSD. V modeli „emocionálneho“ ultrazvukového stresu boli myši vystavené ultrazvukovým frekvenciám 16-20 kHz, tieto zvuky vyvolávajú u hlodavcov stavy úzkosti resp. zúfalstva … Myši vykazovali zvýšené koncentrácie oxidačných stresových markerov malondialdehydu a proteínového karbonylu, zvýšenú expresiu génov a bielkovín prozápalových cytokínov interleukínu IL – 1β a IL- 6 (inak práve tieto interleukíny hrajú prim v tzv. cytokínovej búrke v pľúcach pri tzv. Covide) a ďalšie molekulárne zmeny v prefrontálnej kôre mozgu, ako aj úbytok hmotnosti, bezmocnosť, správanie podobné úzkosti … V modeli PTSD modifikovaného testu núteného plávania (modFST), … následne boli myši preliečené štandardizovaným bylinným koktailom počas 16 dní. Pri podávaní ktorého sa zabránilo zvýšeniu oxidačných stresových markerov malondialdehydu a proteínového karbonylu v prefrontálnej kôre myší. Spektrometria odhalila bioaktívne zložky bylinného koktailu vrátane D-ribofuranózy, beta-D-laktózy, jablčnej, glycerovej a citrónovej kyseliny, ktoré môžu modulovať oxidačný stres, imunitu a funkcie čriev, a preto sú pravdepodobne aktívnymi protistresovými prvkami, ktoré sú základom priaznivých účinkov uvedených bylín. Významné korelácie koncentrácie malondialdehydu v prefrontálnej kôre so zmenenými ukazovateľmi behaviorálneho zúfalstva a správania podobného úzkosti naznačujú, že akumulácia oxidačných stresových markerov je bežnou biologickou črtou depresie a potraumatickej stresovej poruchy, ktoré môžu byť účinne terapeuticky zmiernené uvedenými fytoterapeutikami. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33937310/

V podstate by možno stačilo sa zamerať na frekvencie úzkosti a zúfalstva, tými to totiž začína a na ich následky to aj končí. Lenže frekvenciami sa dnes zaoberajú mobilní operátori a menej ľudia, ktorí si pomocou nich chtiac nechtiac vymieňajú informácie.

Nielen v Iráne dospeli lekári a vedci k tomu, že granát je síce zbraň, dnes akoby držaná v rukách opice, avšak granátové jabĺčko je a bude ešte liek, resp. zdroj lieku na rôzne vírusové ochorenia. Dokonca si vie poradiť so „Spike proteínom“.

Granátové jablko – Punica granatum

Vedecká štúdia: Výťažok z kôry granátového jablka ako inhibítor sars-CoV-2 „Spike“ väzby na ľudský ACE2 receptor (in vitro): Sľubný zdroj nových antivírusových liekov píše, že:

Rastlinné extrakty sú bohaté na bioaktívne zlúčeniny, ako sú polyfenoly, sesquiterpenes a triterpény, ktoré majú antivírusové aktivity. V dôsledku pandémie koronavírusu 2019 (SARS-CoV-2) s ťažkým akútnym respiračným syndrómom sa tisíce vedcov neúnavne snažia pochopiť biológiu tohto nového vírusu a patofyziológiu ochorenia s hlavným cieľom objaviť účinné preventívne liečby a terapeutické látky. Sekundárne metabolity odvodené z rastlín môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri prevencii a potláčaní rýchleho šírenia infekcií SARS-CoV-2 inhibíciou aktivity niekoľkých vírusových proteínov, najmä tých, ktoré sa podieľajú na vstupe vírusu do hostiteľských buniek a jeho replikácii. Pomocou prístupov in vitro sme skúmali úlohu extraktu z kôry granátového jablka (PPE) pri zohľadňovaní interakcie medzi sars-CoV- 2 Spike glykoproteínom a ľudským receptorom enzýmu konvertujúci angiotenzín (ACE2) a na aktivitu vírusu 3CL proteázy. … naše výsledky otvorili nové sľubné príležitosti na použitie prírodných extraktov na vývoj účinných a inovatívnych terapií v boji proti SARS-CoV-2.

V tejto štúdii sme zistili, že polyfenoly obsiahnuté v etanolálnom extrakte získanom zo šupiek granátového jablka, inhibovali interakciu medzi Spike a ACE2 a znížili aktivitu vírusovej 3CL proteázy in vitro , čo potenciálne naznačuje použitie extraktu ako adjuvansu v liečbe proti infekciám SARS- CoV-2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8114579/

Inhibitívny účinok na väzbu Spike/ACE2 bol potvrdený experimentami s pseudotypizovaným lentivírusom, ktorého vstup do ľudských buniek závisel od proteínu Spike. V súlade s pozorovaniami in vitro, naše údaje ukázali, že infekcia lentivírusom bola takmer úplne zrušená extraktom z kôry granátového jablka obsahujúcim polyfenol. Táto inhibícia bola tiež spojená s downreguláciou génovej expresie ACE2 a proteázy TMPRSS2, ktorá sa podieľala na spike priming.

Veľký počet zlúčenín pochádzajúcich z rastlín sa skúma z súvislosti s ich možnými terapeutickými účinkami proti SARS-CoV-2. Mnohé správy založené na analýze molekulárneho dokovania naznačili potenciál polyfenolov, kurkumínu, kaempferolu, katechínu alebo hesperidín, rutín a diosmínu na inhibíciu aktivity hlavnej proteázy SARS-CoV-2 a následne replikácie vírusu. Jedna štúdia tiež naznačila, že väzba dvoch polyfenolov, punikalaginu a flavínu na proteín S, by sa mohla využiť ako stratégia na inhibíciu vstupu vírusu do ľudských buniek … https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33996744/

A to nie je jediná dobrá vedecká správa, ďalšia je o niečo konkrétnejšia, aspoň čo sa molekúl týka:

Granátové jablko viaže „S-ko“

Výťažok z kôry granátového jablka polyfenoly zoslabujú schopnosť viazať SARS-CoV-2 S-glykoproteín na RECEPTOR ACE2: Štúdie in silico a in vitro  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8256661/

Nové ochorenie spôsobené koronavírusom (Covid-19) sa celosvetovo stalo veľkou zdravotnou hrozbou. Má sa zato, že interakcia domény viažuce glykoproteínové receptory SARS-CoV-2 s ACE2 receptorom na hostiteľských bunkách, je prvý krok vírusovej infekcie, a preto je to jeden z hlavných cieľov pre novú terapiu. Výťažky z granátového jablka sú bohatými zdrojmi bioaktívnych polyfenolov, ktoré sú cenené pre ich priaznivé účinky na zdravie. Táto štúdia je zameraná na vyhodnotenie účinnosti extraktu z kôry granátového jablka, jej hlavných polyfenolov, ako aj hlavného metabolitu urolitínu A na zoslabenie kontaktu S- glykoproteínu a ACE2. Naše výsledky ukázali, že PoPEx, puniklín, punicalagin a urolithin A mali významný potenciál blokovať kontakt S-glykoproteínu- ACE2.

Ukázalo sa, že bioaktivitu granátového jablka možno pripísať aj urolitínu A, jednému z hlavných metabolitov extraktu z granátového jablka u ľudí. Pozorovania naznačujú možný synergický účinok polyfenolov granátového jablka. Ukázali sme, že polyfenoly granátového jablka majú potenciál zoslabiť schopnosť viazať SARS-CoV-2 S-glykoproteín na receptor ACE2, a preto sú vynikajúcimi kandidátmi na možnú terapeutickú aplikáciu. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34246969/ 

A ešte do tretice ku granátom v jabĺčku:

Výpočtová štúdia výťažku z kôry granátového jablka polyfenolov ako potenciálnych inhibítorov internalizácie vírusu SARS-CoV-2

… Vykonali sme štúdiu na skúmanie účinkov zložiek extraktu šupky granátového jablka na proces respiračného syndrómu SARS-CoV-2 a jeho internalizácie v hostiteľských bunkách. Väzbové afinity a interakcie kyseliny ellagovej, kyseliny gallovej, punikalátínu a punikalínu sa skúmali na štyroch vybraných proteínových cieľoch s významnou a potvrdenou úlohou v procese vstupu vírusu do hostiteľskej bunky. Proteínové ciele použité v tejto štúdii boli: sars- CoV- 2 „Spike“ glykoproteín, enzým konvertujúci angiotenzín 2, furín a transmembránová serín-proteáza 2. Výsledky ukázali, že zložky extraktov z kôry granátového jablka, konkrétne punikalagin a puniklín, mali veľmi sľubný potenciál pre významné interakcie s vybranými cieľmi bielkovín, a preto sa považovali za dobrých kandidátov na ďalšie hodnotenie in vitro a in vivo.

Výsledky opísané v tejto štúdii potvrdzujú inhibičnú aktivitu polyfenolov extraktu šupky granátového jablka na proces internalizácie SARS-CoV-2. Okrem toho predložená molekulárna dokovacia štúdia preukázala, že tieto zložky, t. j. punikalagin a puniklín, sú sľubnými kandidátmi pre ďalšie štúdie in vitro proti SARS- CoV- 2. Ako zložky prírodného produktu, ktorý sa používa ako potravina, majú títo kandidáti tiež potvrdený bezpečnostný profil, ktorý je ich ďalšou a dôležitou výhodou pri liečbe ochorenia. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7668668/

Keďže najväčším strašiakom je dnes búrka

a to nielen v Nemecku, ale aj cytokínová, ani tu sa prírodné molekuly z granátového jabĺčka nedajú ignorovať, ak je medicína zameraná na blaho človeka. Hore, v úvode tohto článku, je uvedená práca, ktorá ukazuje, ako je nervový systém na molekulárnej úrovni prepojený s imunitným a stavy úzkosti a zúfalstva priamo a dokázateľne stimulujú tvorbu a aktiváciu práve tých interleukínov a tých cytokínov, ktoré cytokínovú búrku realizujú. No nie vždy a nie hneď vie a môže človek svoje emócie dostať pod kontrolu. Nádejou je, že aj v prebiehajúce búrke buniek a molekúl môže zavládnuť pokoj.

Vedecká štúdia s názvom Farmakologickí (alebo syntetickí) a nutriční agonisti PPAR-γ ako kandidáti na moduláciu cytokínových búrok pri ochorení COVID-19 hovorí práve o tom, ako cytokínovú búrku zvládnuť

Cytokínová búrka je abnormálna produkcia zápalových cytokínov v dôsledku nadmernej aktivácie imunitnej odpovede. Tento mechanizmus je považovaný za kritického sprostredkovateľa ochorenia pľúc vyvolaného chrípkou a mohol by byť kľúčový pre infekcie COVID-19. Preto by sa na liečbu vírusového agresívneho pľúcneho ochorenia mohol použiť imunomodulačný prístup zameraný na nadmernú produkciu cytokínov. V tejto súvislosti by peroxiómový receptor aktivovaný proliferátorom (PPAR) – γ, člen skupiny transkripčných faktorov PPAR, mohol predstavovať potenciálny cieľ. … Okrem farmakologických agonistov majú aj nutričné ligandy PPAR- γ, ako je kurkuma, citrónová tráva a granátové jablko, protizápalové vlastnosti prostredníctvom aktivácie PPAR-γ. … https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7248959/

V súčasnosti predstavuje nákaza novým koronavírusom (COVID-19) vážny celosvetový zdravotný problém … Závažná progresia tohto stavu súvisela s cytokínovou búrkou, nadprodukciou cytokínov spojenou so … zápalovou reakciou hostiteľa. Ak neexistuje účinná očkovacia látka alebo antivírusová liečba, imunomodulačná liečba by mohla byť účinným prístupom zameraným na reguláciu hladín cytokínov.

V tejto súvislosti by aktivácia PPAR-γ prostredníctvom syntetických a výživových zlúčenín mohla predstavovať účinnú terapeutickú stratégiu na potlačenie cytokínovej búrky a na prevenciu ťažkých zápalových prejavov … nutričné ligandy schopné aktivovať PPAR-γ boli identifikované v širokej škále prírodných produktov, … rybieho oleja, granátového jablka a bylín a korenín (kurkuma, tymián, oregano, kajmanské korenie, rozmarín, šalvia, citrónová tráva), bežne používané pri varení. Tieto nutričné PPAR- γ agonisty majú inhibičné účinky na prozápalové cytokíny a podporujú diferenciáciu imunitných buniek na protizápalové fenotypy. Tieto potraviny by mohli predstavovať prirodzenú protizápalovú obranu užitočnú na posilnenie individuálneho zdravia. Podpora uvedomelejšieho životného štýlu charakterizovaného stravou bohatou na potraviny, bylinky a koreniny schopné aktivovať PPAR-γ by mohla byť platnou možnosťou posilnenia imunitného systému prírodnými metódami, aby sa zabránilo výskytu cytokínovej búrky v prípade infekcií spôsobených koronavírusom. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32365556/

Do akej miery tieto dary prírody môžu pomôcť blokovať nežiadúce účinky aj geneticky naprogramovanú tvorbu „Spike“ proteínu v ľudskom tele ešte veda nezverejnila. No dá sa to predpokladať. Okrem pokoj prinášajúcich tvorivých myšlienok a zdravého pohybu je namieste zvážiť, ako a čo zjesť a kedy a čo prijímať ako liek pre svoje zdravie. Umelé skratky doteraz viedli rýchlo a isto do ničoty a nikam a odtiaľ sa veľmi ťažko vracia, ak sa vôbec vrátiť dá.

P.S.: Túto tému ešte doplnia informácie zo sveta homeopatie, tam sú zdroje ešte nevyužité …