Dedko Vševedko vie všetko a preto je taký rozprávkový záujem o jeho tri zlaté vlasy.  Evidentne, sa dnešným elitám „nezadarilo“ v ich hľadaní, zostalo im len vedomie, že múdro vládnuť je možné iba v rozprávke. Alebo vedia a jednoducho klamú. Elity také aké prišli, pod pirátskou zástavou, také pravdepodobne aj odídu. Dnešná rozprávka pre dospelých sa týka aj nedospelých a mení sa na reality show v štýle temného hororu, kde len dotyk múdrosti a poznania tuší brieždenie a už aj prichádzajúci slnečný deň. A z rozprávky do reality.

Pokúsime sa vytrhnúť tri vlasy v oblasti klinickej praxe, spoliehajúc sa na Deda Vševeda, ktorý sa v tomto prípade volá PubMed presnejšie – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/. Na úvod dva obrázky, jeden starší a druhý novší. V podstate každý z nich predstavuje otáznik a zároveň rozrastajúcu sa skupinu pacientov prichádzajúcich na ošetrenie. A keďže je dnes ťažké sa pýtať, lebo odpoveď na otázku „A súvisí to nejako s očkovaním?“ by bola ťaživá a je jedno, či u kolegov, alebo u pacientov. Ak by aj nebola ťaživá, ťaživé je to, že odpovede sa tak „závisle“ líšia.

Závislosť je tu priam injekčne daná. Len znamienko je u jedných „+“ a u druhých „-“. Z hľadiska absolútnych čísel je to jedno. Čiže Vesmír sa z toho nezblázni, avšak obyvatelia planéty Zem pravdepodobne vo väčšine prípadov áno. Keď sa zjavia 3-4 nové klinické obrazy za týždeň, a predtým bola frekvencia raz za mesiac, žiada sa odpoveď na otázky: „Čo sa deje? A ak sa to deje, prečo sa to deje práve takto?“ Kto hľadá nájde. A PubMed zverejnil zopár možných odpovedí. Tak napríklad:

Obr. č. 1 – vaskulitída

Obr. č. 2 – nekróza kože

Pani na vozíku

Obrázok č. 1 – 73 r. pani na vozíku. Mesiac po očkovaní druhou dávkou. Pracovná diagnóza vaskulitída sa neskôr doplnila, pretože odborný článok odhalil súvislosti…

… súvislosti s očkovaním. Histopatologické výsledky biopsie kože odhalili povrchové kožné malé cievy s opuchom endotelových buniek, neutrofily v stene cievy, niektoré bunkové nečistoty a extravazálne červené krvinky s leukocytoklastickou vaskulitídou … Etiológia kožnej vaskulitídy malých ciev pacienta bola pripísaná vakcíne … Do systému hlásenia nežiaducich účinkov očkovania bola predložená správa o nežiaducej udalosti a pacientovi bolo nariadené, aby sa nikdy nepodrobil opakovanej vakcinácii … toľko zdroj-link, niečo podobné ešte píšu tu – link.

Zdroje:

  1. https://www.jaadcasereports.org/article/S2352-5126(21)00474-4/fulltext
  2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ced.14673
  3. https://www.researchgate.net/Immune_thrombocytopenic_purpura_after_vaccine
  4. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ced.14673

Ovčie kiahne ako výsledok experimentu

No popri hľadaní etiopatogenetických súvislostí s videným klinickým obrazom (v preklade – z čoho to tá pani vlastne má) vyskočili také zaujímavé informácie, ako napr.:

Rekurentná (opätovná) infekcia vírusom ovčích kiahní je zriedkavým javom, najmä u imunokompetentných pacientov, a v minulosti bola hlásená len riedko. Zmeny vo funkcii humorálnej alebo bunkovej imunity môžu byť predispozíciou k takejto infekcii. Tu uvádzame prípad imunokompetentného pacienta, u ktorého sa po očkovaní vakcínou Pfizer/BioNTech mRNA vyvinuli rekurentné ovčie kiahne. 33-ročná zdravá pacientka bola vyšetrená na pohotovosti kvôli vysokej horúčke a rozšírenej vyrážke. Pacientka dostala prvú dávku pfizer/BioNTech BNT162b2 mRNA vakcíny 1 týždeň pred objavením sa príznakov. Pri vyšetrení boli na trupe, pokožke hlavy a končatinách pozorované viaceré vezikulárne lézie s erytematóznym okrajom v rôznych štádiách hojenia (obr. 1). … pacientka uviedla, že v detstve mala ovčie kiahne …Protilátky na vírus ovčích kiahní – imunoglobulíny G boli v sére pozitívne. Opakujúce sa ovčie kiahne možno pripísať vnútorným virulenčným faktorom a nedostatočnej ochrane pri vystavení rôznym kmeňom.5 Neporušená bunková a humorálna imunita však zohráva dôležitú úlohu pri ochrane pred reinfekciou. Pfizer/BioNTech BNT162b2 mRNA vakcína, a všeobecnejšie mRNA skupina vakcín, sa len nedávno používala na veľkých populáciách.6 Zatiaľ čo presný účinok týchto vakcín na imunitný systém sa stále skúma, je pravdepodobné, že zmeny v imunitnom systéme po očkovaní môžu byť spojené s väčšou náchylnosťou na infekciu ovčích kiahní. Zdroj-link https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijd.15660

P.S.: inak nie sú to práve ovčie kiahne, ktoré IT Bill ohlásil ako ďalší atak microsoftuveta. Nadácia má pravdepodobne viac informácií. Teda aspoň by mala mať, veď je to jej projekt už niekoľko desaťročí. 

 

Vľavo – Ovčie kiahne

Vpravo – Herpes zoster

Ďalšia štúdia hovorí o spojitosti „Covidu“, ovčích kiahní, herpesu a vakcín, tiež veľmi zaujímavé čítanie.

Vírus ovčích kiahní je DNA vírus zodpovedný za ovčie kiahne so silným tropizmom pre bunky centrálneho nervového systému. Po prvej infekcii zostáva latentne v hlavových nervoch alebo dorzálnych koreňových gangliách. V situáciách imunosupresie, traumy a horúčky sa môže reaktivovať a spôsobiť pásový opar. Imunitný stav hostiteľa ovplyvňuje prirodzený priebeh herpes zoster. Okrem toho je hlavným rizikovým faktorom imunosenescencia súvisiaca s vekom, pričom možným spúšťačom reaktivácie je imunosupresia súvisiaca s ochorením alebo iatrogénna imunosupresia. Ako už bolo popísané v literatúre, infekcia COVID-19 môže tiež spustiť reaktiváciu vírusu ovčích kiahní. Infekcia SARS-COV-2 pravdepodobne spôsobuje imunosupresívny stav sekundárnym znížením  množstva T lymfocytov. Ukázalo sa, že tento imunosupresívny stav je zodpovedný aj za reaktiváciu iných vírusov…

 

Navyše, ako už bolo opísané v literatúre, vakcíny môžu tiež spustiť reaktiváciu pásového oparu. Vo všeobecnosti je doba latencie asi 5 dní, zatiaľ čo podľa našich skúseností bola priemerná latencia reaktivácie vírusu ovčích kiahní po vakcíne na 7-8 deň. Pravdepodobne vakcína môže spôsobiť určitú imunomoduláciu, ktorá umožní vírusu ovčích kiahní uniknúť z jeho latentnej fázy. Na základe týchto údajov je možné si predstaviť, že masové očkovanie v celosvetovom meradle by v dôsledku pandémie Covid19 mohlo prirodzene spôsobiť zvýšenie počtu reaktivácií pásového oparu, najmä u staršej populácie. Keďže v literatúre je opísaných stále veľmi málo prípadov tohto typu, je nevyhnutné zdôrazniť, koľko toho treba ešte objaviť v súvislosti s patofyziologickými mechanizmami, ktoré sú základom dermatologických prejavov po mRNA vakcíne, takže tieto pozorovania považujeme za pozoruhodné. Zdroj: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jdv.17576

Sedem prípadov majora Zemana alebo sedmička je šťastné číslo, no títo siedmi šťastní neboli

Tretí príspevok k vírusu Variccela Zoster (Varicella Zoster Vírus je herpetický vírus, který spôsobuje ovčie kiahne a pásový opar) hovorí o zdokumentovaní ďaľšieho typu nežiadúcich účinkov experimentu.

Predstavujeme 7 prípadov Herpes zoster (HZ) u imunokompetentných jedincov, ktoré sa vyskytli v priemere 9 dní (7-20 dní) po očkovaní COVID-19. Hlavným rizikovým faktorom reaktivácie VZV  (Varicella Zoster Virus – herpetický vírus, spôsobujúci ovčie kiahne a pásový opar) je rastúci vek, čiastočne kvôli poklesu špecifickej bunkovej imunity, zatiaľ čo iné rizikové faktory zahŕňajú imunokompromisiu súvisiacu s ochorením, ako je infekcia HIV, iatrogénna imunokompromisia, fyzická trauma alebo komorbidné stavy, ako je malignita alebo chronické ochorenie obličiek alebo pečene. Zdroj: https://www.mdpi.com/2076-393X/9/6/572/htm

 

Charakteristiky pacientov: Všetci pacienti mali nad 50 rokov, bez rizikových faktorov alebo komorbidity, ktoré by prispeli k rozvoju HZ, ako je imunosupresívne užívanie liekov, rádioterapia, trauma alebo psychický stres. Žiadny pacient nebol očkovaný proti ovčím kiahňam ani nehlásil predchádzajúcu epizódu HZ, hoci všetci hlásili prekonanú infekciu ovčími kiahňami počas detstva. Všetci dostali vakcínu … Najčastejšou komplikáciou HZ je postherpetická neuralgia, zatiaľ čo ďalšie komplikácie zahŕňajú očné (herpes zoster opthalmikus, akútna nekróza sietnice), neurologické (Syndróm Ramsayho Hunta, Bellova obrna, aseptická meningitída, encefalitída, periférna motorická neuropatia, myelitída, Guillain-Barrého syndróm, syndrómy mŕtvice) a bakteriálna infekcia kože. Približne 8-10% pacientov s HZ má okrem bolesti aj komplikácie…

 

Bunková imunita je rozhodujúca pre udržanie latencie a na obmedzenie potenciálu reaktivácie, zatiaľ čo recidívy sú častejšie u pacientov s imunosupresiou. Závažnosť ochorenia a riziko komplikácií súvisiacich s reaktiváciou sa tiež zvyšuje s vekom. Traja z hlásených očkovaných pacientov mali ťažký priebeh vyžadujúci lieky na subakútnu herpetickú neuralgiu a jeden si vyžadoval hospitalizáciu pre očné herpetické ochorenie. Zdroj.: https://www.mdpi.com/2076-393X/9/6/572/htm 

Pre záujemcov ešte jeden zo zdrojov: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jdv.17576

Bratia Grimovci videli namiesto deda diabla.

Inak bratia Grimovci túto tému poňali možno vhodnejšie, volá sa: Diabol s tromi zlatými vlasmi. Keď začneme vidieť, ako v rozprávke všetko logicky súvisí a nadväzuje, potom rozprávke aj porozumieme.

Opäť fotka v úvode tohto článku z klinickej praxe č. 2 – nekróza kože, popis: ťažko sa hojaci prípad nekrózy po natretí “Vietnamskou mastičkou”. Hojenie veľmi zdĺhavé a spomalené.

A súvislosť v literatúre?

73-ročnému mužovi sa vytvorila ulcerácia na ľavom predkolení dva týždne po tom, čo dostal prvú dávku vakcíny … proti COVID-19. Mal fibrilácie predsiení s ischemickou kardiomyopatiou a bol dlhodobo na niekoľkých liekoch… Do 24 hodín po očkovaní sa vo všeobecnosti necítil dobre s horúčkou a bolesťou hlavy. Po vymiznutí týchto systémových príznakov sa na tretí deň po očkovaní vyvinul na ľavom predkolení erytém a pľuzgiere, ktoré rýchlo ulcerovali (obr. 1).  Z okraja vredu bola získaná biopsia, ktorá odhalila mikro-zrazeniny v krvných cievach, ischemickú epidermis a nekrózu tuku podkožného tkaniva (obr. 2). V rámci stratégií verejného zdravia v súčasnej pandémii COVID-19 bolo vyvinutých niekoľko typov očkovania proti vírusu SARS-CoV-2 … V poslednej dobe sa vyskytli obavy súvisiace so zriedkavými hláseniami trombotických príhod v atypických miestach (vrátane mozgových ciev) spojených s trombocytopéniou po očkovaní nazývanou „imunitná trombocytopénia vyvolaná očkovaním“.2 Mechanizmus sekundárnych trombotických príhod po očkovaní … zostáva neznámy. Zdoj: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ced.14819

Iný zdroj zase hovorí, že obdobne podmienené nekrózy kože môžu vzniknúť priamo v oblasti vpichu. https://www.jaadcasereports.org/article/S2352-5126(21)00510-5/fulltext

Tretí zlatý vlas, koho to vlastne? Diablov alebo Deda Vševeda? Prvý vie všetko, ale nemá ľudí rád a ten druhý vie ale len tomu s dobrým srdcom odpovie.

Nechty. Nie tie gélové, ani „Kovidové“, ale tie post-vakcinačné.

Nechty! Tých v poslednom čase strhávame viac než dosť. Súvisí to pravdepodobne s veľkou bunkovou aktivitou nechtovej matrix, laicky (nie celkom presne) nechtového lôžka. A keďže švédske zdroje uviedli, že Spike blokuje opravu DNA, tak že by toto bol ďalší z prejavov experimetu?? Necht je rohová platnička vyrastajúca z nechtovej matrix, skladá sa z tvrdého keratínu, ktorý sa neolupuje. Presvitajúca nechtová matrix je viditeľná ako proximálna biela škvrna – lunula. Nechtové lôžko prepožičiava nechtu ružovú farbu vďaka bohatej sieti kapilár. Kožný val nechtu (paronychium) vzadu prechádza v eponychium. Necht rastie 0,12 mm denne. Na rukách odrastá za 3 – 4 mesiacov a na nohách za 8 – 12 mesiacov.

76-ročný muž oznámil, že týždeň po podaní druhej dávky vakcíny Moderna mRNA COVID-19 sa jeho prsty na nohách sfarbili. Bol vyšetrený na pohotovosti, kde vyšetrenie odhalilo príznak kovodových prstov s typickým sfarbením a povrchovými eróziami (Obrázok 1 ) … protilátka imunoglobulínu G proti spike proteínu SARS-CoV-2 bola pozitívna, v súlade s imunitnou odpoveďou na očkovanie, ale bez predchádzajúcej infekcie… Biopsia preukázala silný perivaskulárny a intersticiálny lymfocytový zápalový infiltrát s nekrotickými keratinocytmi (odumretými kožnými bunkami). … Je možné, že imunitná odpoveď na vakcínu alebo cirkuláciu spike proteínu by mohla prispieť k rozvoju týchto lézií po očkovaní… https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8214806/

Prsty po očkovaní – noha

Prsty po očkovaní – ruka

Predstavujeme prípad 60-ročného pacienta, ktorý hlásil nástup pernio-like lézií (poškodenie podobné omrzlinám) na oboch rukách, približne 14 dní po podaní druhej dávky očkovacej látky Pfizer-BioNTech. Po podaní prvej a druhej dávky sa objavili aj lokálne a systémové príznaky, ako je bolesť v mieste vpichu, asténia a bolesť hlavy miernej až strednej závažnosti a vymizli do 2 dní. Fyzikálne vyšetrenie ukázalo erytematózne škvrny a opuch na prstoch, sprevádzané svrbením a pocitom pálenia (obr. 1). Príležitostný výskyt prejavov na dolných končatinách bol tiež spomenutý. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jdv.17500

Rozprávka na dobré ráno

Ktovie, ako je to s tými tromi vlasmi a súčasným vedením. Pretože morálka a etika musí vládnuť nad poznaním. Aj o tom rozprávka hovorí, že …

Starček Slnko sa upokojil a pustil sa do večere. Po večeri zložil svoju zlatú hlavu mamke na kolená. Keď starká videla, že zaspal, vytrhla mu jeden zlatý vlas a hodila ho na zem – zacvendžal ako struna.

„Čo chceš, mamka?“ opýtal sa ded Vševed. „Ale nič, synček môj. Len som zdriemla a mala som čudný sen.“

„A čo sa ti snívalo?“

„Prisnilo sa mi, že v jednom meste mali prameň živej vody. Keď sa jej napil chorý, vyzdravel, keď ňou pokropili mŕtveho, ožil. Ale voda v studni už pred dvadsiatimi rokmi vyschla. Nemôže im niekto pomôcť?“

„Ľahká pomoc. V studni sedí na prameni žaba, preto z neho voda nemôže vytekať. Nech tú žabu zabijú a studňu vyčistia. Bude v nej voda ako predtým.“

Keď ded Vševed zasa zaspal, starká mu vytrhla druhý zlatý vlas a pustila ho na zem.

„Čo je zasa, mamka?“ „Nič, synáčik, nič. Len som troška zaspala a zasa sa mi čosi čudné snívalo. Vraj je mesto, kde mali zázračnú jabloň. Keď niekto starý zjedol jablko, čo na nej vyrástlo, zaraz omladol.

Ale už dvadsať rokov nebolo na jabloni ani jedného jabĺčka. Nedá sa tomu pomôcť?“

„To je ľahké. Pod jabloňou leží had a odoberá jej silu. Nech hada zabijú a jabloň presadia. Bude mať jabĺčka ako kedysi,“ povedal a zasa zaspal. Starká mu vytrhla aj tretí vlas.

„Prečo ma nenecháš spať, mamka?“ opýtal sa ded Vševed namrzene a chcel vstať.

„Len lež, synček, spi,“ upokojovala ho mať. „Nehnevaj sa, nechcela som ťa zobudiť. Ale zadriemala som a prisnilo sa mi, že jeden prievozník preváža ľudí cez čierne more už roky a nemôže sa tej roboty zbaviť. Kedy skončí tú svoju prácu?“

„Je to hlupák. Nech strčí veslo niekomu inému do ruky a sám vyskočí na breh. Potom sa stane prievozníkom ten druhý. Ale už mi daj pokoj. Ráno musím zavčasu vstať, aby som stihol osušiť slzy kráľovej dcére, ktorá každú noc narieka, lebo kráľ poslal jej muža po tri zlaté vlasy z mojej hlavy.“

Nadránom sa vonku strhol vietor a na kolenách starkej sedelo namiesto starého dedka krásne zlatovlasé dieťatko – božie Slnko. Rozlúčilo sa s mamkou a východným oknom vyblisklo von.

Takže v rozprávke je nutné zabiť žabu a hada a podať veslo inému … psychológ by povedal, premeňte nízke pocity a tuposť na vyššie, jasnejšie a ušľachtilejšie, porazte hada, ako sv. Juraj draka, dosadíte tak dobré chcenie nad vlastný mentálny, čisto rozumový svet a neobzerajte sa už za minulosťou, pretože čo bolo, už nebude … a čo bude, záleží na každom jednom, koho sa to týka … a dnes sa to týka každého jedného … 

Foto – zdroj: https://czpohadka.blogspot.com/2017/05/tri-zlate-vlasy-deda-vseveda.html?m=1