Vedeli ste, že v chirurgii existuje pomenovanie Corona mortis – Koruna smrti pre cievnu anastomózu (spojku), ktorú sa chirurgovia snažia obísť, aby predišli krvácaniu??
 
Jedná sa o anastomózu medzi vetvou ramus pubicus z tepny a. obturatoria a ramus obturatorius z a. epigastrica inferior.
 
Vo väčšine prípadov sa nachádza na zadnej strane ramus ossis pubis. Označenie corona mortis sa uplatňuje najmä v chirurgii. Môže byť poranená (napr. pri operácii femorálnej – stehnovej -prietrže) a spôsobiť život ohrozujúce krvácanie. Zriedkavo tiež môže vzniknúť corona mortis spojením žil v tejto oblasti.