Trpíme, pretože sa vo vedomí a poznaní vlečieme slimačím tempom! Kiež by si na nás sadlo šťastie, ktoré nám ukáže ako používať krídla slobodnej mysle a lásky k životu.

A vlna za vlnou sa valí

A nik neučí ľudí plávať, a ani sa, zdá sa, učiť plávať nechcú. Veď plávať v balaste informácií je čoraz ťažšie a ťažšie. Svetlá majákov bolestivo oslepujú a pod majákmi vrieskajú tlupy kúpených odborníkov, že hýbať rukami či nohami je “nezodpovedné”! Takže plávajúci bez pohybu klesajú ku dnu. Ten, ktorý je nebodaj zachránený, zisťuje, že sa zachránil sám. Pretože uvidel a zniesol svetlo majáka a plával k nemu najlepšie ako vedel. Zachránil sa vlastnými rukami a vlastnými nohami. Vedel kam pláva a prečo tam pláva.

A teraz k veci!

Je možná opätovná izolácia a zrušenie hromadných podujatí? Budú obchody maloobchodníkov a aktivity najtvorivejšej strednej vrstvy zatvorené? Naďalej budú supermakety jediným bezpečným miestom nákupu, pretože si bezpečnosť môžu kúpiť? Aké opatrenia je potrebné prijať práve teraz, aby sa minimalizovali dôsledky ďalšej vlny?

A odpovede na všetky otázky, okrem jednej, budú štandardné …

Nie všetci, no niektorí vedia a z nich niektorí aj povedia, že „nový“ koronavírus prišiel navždy a z našich životov nezmizne. Viac ako 4, možno 5 desaťročí vieme o tom, že až polovicu všetkých akútnych respiračných infekcií patrí čeľadi Coronaviridae, ktoré sú tiež príčinou vírusovej pneumónie, s mierou úmrtnosti u starších ľudí až 10%. To znamená, že zo 100 seniorov, ktorí dostali za posledných cca 50 rokov túto vírusovú pneumóniu, zomrelo 10. Podstatná otázka je: Koľkí seniori ju dostali? Len z nich zomrelo v priemere 10 zo 100.

Všetky koronavírusy sa vyznačujú vlnami epidémií, ktoré majú sezónny charakter, nový nie je výnimkou. Až na vlny tzv. “celoplošné” post-testovacie alebo permanentne udržiavané nezmyselným hromadným testovaním (PCR ani Ag-test nie sú diagnostické testy!).  Po prvej vlne prišlo u nás k normálnemu poklesu a vlny by išli pravdepodobne v normálnom režime (jar – jeseň), keby nezasiahli celoplošné aktivity, ktoré zabezpečovali a zabezpečujú permanentnosť. Prečo? Pretože spĺňajú všetky podmienky prenosu a šírenia kvapôčkovej infekcie. Preto!

V celosvetovom merítku sa vlny a mutácie vyskytujú kvartálne, to znamená v trojmesačných intervaloch. S posunom v tej, ktorej krajine v závislosti od politických aktivít ako sú voľby, vyhlásenia guvernérov, nákup vakcín a ich aplikácia, pričom ešte ani nestihnú teoreticky zaúčinkovať a už počty úmrtí a aj nakazených klesajú. V minulosti platilo ”O mŕtvych len dobre”, dnes platí “O mŕtvych vôbec”.  V “odborných” kruhoch, dobre financovaných výrobcami vakcín, prevláda “odborný názor”, že jedinou cestou záchrany je očkovanie neznámou vakcínou, ktorá spadá do kategórie genetickej terapie a je “schválená” len ako vakcína pre núdzové použitie (teda sa môže aplikovať len vo “výnimočnom stave” – preto ho máme tak dlho?), takže bez riadnych testovaní a skúšok na bezpečnosť. Už dnes vieme, že to tak nie je. Prečo? Pretože vírus mutuje a mení štruktúru svojich antigénov, niekedy za pomoci laboratórií (“umelci” si tak kakajú do vlastných hniezd) a najmä spontánne. Vakcíny sa postupne stanú neúčinnými a budú potrebné nové, rýchle a znova “bez zodpovednosti za účinky”. Aj očkovaní prenášajú infekciu, takže “skupinová imunita” sa takto dosiahnuť nedá.

A čo teraz?

Čakáme! A na čo? Na zmenu vedomia! A kedy nastane? Keď sa majitelia vedomí rozhodnú, zobudia sa, uvidia najskôr seba a potom sa rozhliadnu vôkol. Alebo, keď tí čo vedia prestanú klamať.

Avšak, pravá príčina úmrtí a ťažkých priebehov ochorenia stále zostáva tá istá, žiaľ nezodpovedaná a hlavne nepovšimnutá … pretože je nepohodlná a neprináša zisk nikomu inému, len samotnému chorému. Je to neuro-vegetatívna dysregulácia. (dysregulatio → dysregulácia, porucha regulácie, porucha v riadení systému organizmu). O čo ide? Jednoducho povedané o poruchu riadenia. Mozog, teda v jeho hĺbke uložené riadiace centrá, ktoré nepodliehajú mentálnej vôli, ale sú silne ovplyvňované emóciami, stratia kontrolu nad imunitným systémom. Imunitný systém je ponechaný bez riadenia na úroveň bojovej jednotky rýchleho nasadenia bez spojenia s centrom. Bojuje o dušu (doslova o dušu – emocionalitu, cítenie – aj ide), neprimerane reaguje a ničí týmto bojom vlastný organizmus. Riadiace centrum na úrovni III. mozgovej komory vyhodnocuje informácie a aj ich spracuje, avšak spojenie s perifériou a najmä s imunitným systémom cestou autonómneho (vegetatívneho) nervového systému a jeho neuro-transmiterov a hormonálne aktívnych látok neprebieha správne.

Ak by toto bolo vzaté ako fakt, ktorý sa síce vyučuje na lekárskych fakultách, ale do praxe sa akosi neprevádza, ako môže očkovanie pomôcť? Bude imunitný systém ešte silnejší avšak bez riadenia ako doteraz. A potom? Keď príde znova infekcia? Čo nestihol za dva týždne, spraví za 3 dni (“cytokínová búrka” atď.)? Správna liečba spočíva v tom, že sa imunitný systém nevyberie ako jediná príčina ochorenia. Mozog a jeho autonómny nervový systém, spolu s hormónmi ako napr. Serotonín, v hematológii dobre známe “kaskády hemokoagulácie” a najmä krvné doštičky sú také dôležité a vzájomne prepojené “nádoby”, že bez ich harmonickej spolupráce k vyliečeniu nedochádza. Preto tie ťažké priebehy ochorenia, aj úmrtia, preto post-kovidový syndróm aj post-vakcinačné komplikácie.

A to je len jeden uhol pohľadu. Druhý sú prióny, resp. priónové ochorenia. Infekcie môžu byť prenesené a deštruovať napr. mozog aj oveľa menšími “informáciami” ako je vírus alebo ako je RNA. O tom niekedy inokedy.

V histórii ľudstva toto ešte nebolo

Naozaj potrebujeme najrýchlejšie masové očkovanie v histórii ľudstva? Napriek lockdownu u nás ľudia „nezdravejú“ a ani nevstávajú od ventilátorov. Post-vakcinačné ťažkosti pribúdajú. Napriek testovaniu, ktorého výpovedná hodnota je hodnotou imaginárnou, čísla neklesajú. Klesnú však,  keď vyjde Slnko a bude teplo. Vieme už, že zavedenie prísnych obmedzení je cestou nikam, vedie ku kolapsu všetkého. Vážne obmedzenia niektoré krajiny v 2. vlne prakticky nezaviedli a v tretej u nich nebudú. Pretože potom bude 4. a 5. a 6. … “a vlna za vlnou sa valí”. A nik neučí ľudí plávať, a ani sa, zdá sa, učiť nechcú.

Termoregulácia a testovanie spolu súvisia

Minulý týždeň prišla SMS-ka, v ktorej vlastník telefónu, prekonávajúci “Koronu” píše, že teploty mu kolíšu od 35,8°C do 38,9°C, chodí na testovanie a nevie, kde by to mohol dostať! Podľa spôsobu jeho života najskôr tam. Narušená termoregulácia je jedným z príznakov neuro-vegetatívnej dysregulácie a mozog neriadi imunitný systém a teraz ani teplotu – “odpojil sa” alebo už bol “odpojený” a neriadil imunitný systém v čase, keď “koronka” vošla! Možno je na pozadí stres, možno únava a vyčerpanie. Preto ťažší priebeh. O priebehu 80% ľudí ani netuší. Čo bolo skôr? Vajce alebo sliepka? To je jedno. Ak nebudeme venovať pozornosť tomu, čo sa v našich hlavách deje, nezlepší sa to, či tak, alebo tak.

Trpíme, pretože sa vo vedomí a poznaní vlečieme slimačím tempom! Kiež by si na nás sadlo šťastie, ktoré nám ukáže ako používať krídla slobodnej mysle a lásky k životu.